Werken aan economische structuurversterking

Interview met Jo-Annes de Bat (Provincie Zeeland)

Jo-Annes de Bat was voorheen wethouder economie van de gemeente Goes en is nu gedeputeerde Economie en Financiën bij de provincie Zeeland. Hij is voorzitter van de taskforce Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland en werkt aan de economische structuurversterking binnen Zeeland. Ook was hij nauw betrokken bij de proeftuin ‘Maak Verschil’, dat inzet op de bestuurlijke vernieuwing in Zeeland.

Jo-Annes de Bat: “De Zeeuwse economie heeft – net als in de rest van Nederland – de omslag gemaakt van een ruime naar een krappe arbeidsmarkt. We raken steeds meer ervan doordrongen dat goede vakkrachten en menselijk kapitaal in grote mate de economische groei en werkgelegenheid bepalen. Voor Zeeland is dit in het bijzonder problematisch omdat er op vijf uitstaande vacatures slechts één sollicitant beschikbaar is. Bedrijven moeten zich dus steeds meer richten op het aantrekken en behouden van voldoende goed opgeleid personeel. Ook beseffen zij zich dat innovatie steeds belangrijker is om fit te blijven voor de toekomst.

Vol inzetten op arbeidsmarkt en innovatie

In 2016 heeft de Commissie Balkenende een advies uitgebracht voor een Zeeuws actieprogramma voor duurzame economische groei, regionale inbedding en bestuurlijke daadkracht. Eén van de belangrijkste bevindingen is dat de Zeeuwse economie het op korte termijn goed blijft doen, maar op lange termijn wordt bedreigd door het ontbreken van een krachtige structuur voor hoger onderwijs en innovatie, een gefragmenteerd mkb, vergrijzing en door ontvolking. Daarom zetten we nu vol in op arbeidsmarkt en innovatie.”

Lees dit interview verder in ‘De economische agenda voor stad en regio’ (vanaf pagina 42):