Werken aan de kracht en potentie van Noord-Nederland

Interview met Eise van der Sluis (Samenwerkingsverband Noord-Nederland)

Eise van der Sluis is directeur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Hierin bundelen Groningen, Fryslân en Drenthe hun krachten om ondernemers, samen met gemeenten, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties te ondersteunen en van Noord-Nederland een bloeiende economie te maken. Dat doet SNN door noordelijke samenwerking te faciliteren en door innovaties van ondernemers te stimuleren met subsidiegelden.

Eise van der Sluis: “Economische ontwikkeling draait al een tijd niet meer alleen om welvaart; welbevinden wordt steeds belangrijker. We willen dan ook vanuit de versterking van het bruto regionaal geluk kijken naar de kansen in onze regio. Is onze economische groei ook inclusief, duurzaam en maatschappelijk relevant, of nemen we een hypotheek op de toekomst van onze kinderen? Dát is het nieuwe economische denken en dat lukt alleen als je samenwerkt. Samenwerken doen we vanuit de inhoud. We kijken per opgave: Wie kan hier van waarde zijn? Daarbij is iedereen die meedoet ook eigenaar van de opgave; niet de bestuurlijke structuur, maar de beoogde impact staat centraal. Dat leidt tot interessante vormen van samenwerking en nieuwe businesskansen.

Lees dit interview verder in ‘De economische agenda voor stad en regio’ (vanaf pagina 74):