Wees niet bang voor complexe opgaven

Interview met Jop Fackeldey, voorzitter programma Stedelijke Transformatie

Nederland staat voor een grote verstedelijkingsopgave. Met een toename van ruim 1 miljoen huishoudens in de komende decennia is de woningvraag fors. Dit zorgt met name in steden voor grote uitdagingen, omdat daar een belangrijk deel van de woningen zal komen. Voor hoe we deze enorme opgave gaan realiseren is niet één oplossing. Dat blijkt ook wel uit het debat op het jaarcongres Stedelijke Transformatie. Daarover spraken we Jop Fackeldey.

Volgens hem zijn er een paar elementen van belang. “Wees niet bang voor te complexe opgaven. Gebruik nieuwe maatschappelijke problemen om bestaande problemen op te lossen. Heb vertrouwen en respecteer dat je verschillende doelen hebt. De oproep om de opgave met elkaar te realiseren, en dus ook als één overheid op te treden, werd ook nadrukkelijk gedaan. Dat betekent ook het delen en ophalen van kennis en ervaringen. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden, leer van elkaar!”

Bekijk hier de reflectie van Jop Fackeldey op het debat of lees de samenvatting en kijk het volledige debat terug.