"Wat zijn je kwaliteiten als middelgrote stad? Hoe vul je elkaar aan?"

Interview met wethouder Harmke Vlieg, gemeente Assen

Na jaren van bouwen en verbouwen, verleggen en afsluiten, is de gemeente Assen klaar met de uitvoering van het masterplan FlorijnAs. De Drentse hoofdstad blikt terug en kijkt vooruit. “Want”, zo vertelt wethouder Vlieg, “we willen ook zoeken naar een nieuwe stip op de horizon en nadenken over ons nieuwe omgevingsplan: waar gaan we naartoe?”

“Assen is een hele mooie, middelgrote stad. We liggen aantrekkelijk vlakbij de Drentsche Aa en in de nabijheid van Groningen. We hebben alle voorzieningen van de grote stad, maar het is groener, sociaal veiliger en de leefbaarheid is beter”, zo begint wethouder Vlieg. “Zo’n tien tot vijftien jaar terug merkten we dat de stad ging groeien. Momenteel zitten we al op zo’n 68.000 inwoners en over tien jaar halen we zelfs 80.000 inwoners. Dat moet je stad aankunnen op het vlak van wonen, werken, leefbaarheid en bereikbaarheid. Daarom hebben we destijds een nieuwe structuurvisie gemaakt waaruit uiteindelijk het masterplan FlorijnAs kwam. De focus daarin was om de bereikbaarheid en de gebiedsontwikkeling toekomstbestendig te maken.”

Bij de totstandkoming van de FlorijnAs is goed nagedacht over de positie van Assen als middelgrote stad. “Ook op de lange termijn moet Assen leuk blijven om in te wonen. Dat wilden we met FlorijnAs versterken”, zegt Vlieg. “We zijn sterk gericht op Groningen en vullen elkaar aan; dat zie je al aan het woon- en werkverkeer en ons onderwijsaanbod. Je woont hier in de stad én middenin het groen, terwijl je toch alle voorzieningen in de buurt hebt en verbonden bent met de grote stad. Dat wilden we bewaken en versterken.”

In stukken gehakt

De focus van het plan FlorijnAs is een toekomstbestendige en beter bereikbare stad via weg, spoor en water. Afgelopen jaren heeft Assen in acht deelprojecten de doorstroming van het verkeer en bereikbaarheid aangepakt, nieuwe woningen gecreëerd, verouderde plekken in de stad opgeknapt, het stationsgebied vernieuwd met aanleg van een autotunnel en bruggen en sluizen aangelegd en het Kanaal weer bevaarbaar gemaakt. Ook zijn er nieuwe op- en afritten bij Assen-Zuid gekomen, als extra afslag van de A28 naar het TT-Circuit, en wordt ook een Groene As gemaakt met fietsroutes richting Groningen en de Drentsche Aa. Het opknippen van al die onderdelen in stukken is belangrijk geweest voor het succes van de FlorijnAs. “Zo konden ook lokale en regionale aannemers meewerken aan de stad”, zegt Vlieg. “Daardoor konden we ook per project goede afwegingen maken en het financieel onder controle te houden; het bleef behapbaar. Tegelijk zat altijd het masterplan FlorijnAs erachter.”

Ook de samenwerking met de stakeholders is belangrijk geweest voor het succes, vertelt de wethouder. “We hadden een heel breed draagvlak voor het hele project. Sommige Assenaren kwamen zelfs elke dag kijken en filmpjes maken. Er veranderde natuurlijk in een paar jaar veel in de stad, maar iedereen begreep dat dit nodig was om Assen toekomstbestendig te maken en dat we iets moois aan het maken waren. Dus er was volop begrip. Daardoor stapten ook veel stakeholders mee in.”

Vooruitkijken en energie opdoen

De FlorijnAs-ontwikkeling werd aanvankelijk deels mogelijk door een financiële meevaller, vertelt de wethouder. “Door het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn werd het Noorden gecompenseerd en dat viel mooi samen met de plannen die wij hadden. Maar als ik zo terugkijk, is het allemaal eigenlijk heel voorspoedig verlopen. We hebben het hele project binnen de tijd en binnen budget weten af te ronden. Er is zelfs geld over en dat komt mooi uit, want we hebben natuurlijk nog meer op ons bordje liggen.”
Tijdens het congres De stad van morgen wordt dus niet alleen het succes van FlorijnAs gevierd, maar ook gekeken naar de toekomst. “Juist omdat de stad nooit klaar is”, zegt Vlieg. “Het congres vormt daarom de opmaat tot onze omgevingsvisie. We willen namelijk niet alleen laten zien op 15 april wat we hebben gedaan en wat voor moois dat heeft opgeleverd, maar we willen zelf ook inspiratie opdoen en van gedachten wisselen met onze partners en andere middelgrote steden. Want grote projecten doe je nooit alleen, daar heb je ook je buurgemeenten voor nodig, de regio. Daarom willen we samen kijken hoe nu verder. Welke opgaven komen op ons af? Welke positie hebben de middelgrote steden daarin, ook ten opzichte van grotere steden in de regio? Wat zijn ieders kwaliteiten? En hoe vul je elkaar aan – nu én in de toekomst op het gebied van wonen, werken en voorzieningen? Dus ik verheug mij zeer op het congres. Het wordt een mooi feestje om te vieren wat we hebben bereikt en een bundeling van nieuwe energie waarmee we verder kunnen gaan.”

Kom ook naar De stad van morgen!

Op woensdag 7 april 2021 organiseert de gemeente Assen het feestelijke en inspirerende congres De stad van morgen. Op basis van de successen, lessen en ervaringen van Assen kijken aanwezigen, onder leiding van dagvoorzitter Twan Huys, vooruit naar de ontwikkelingen van alle middelgrote steden in ons land. Deelname is gratis, aanmelden is nodig.