Wat speelt er op zon en circulair in Zuid-Holland?

Verslag bijeenkomst leerkring en overzicht initiatieven in Zuid-Holland

Wat zijn de kansen van circulair binnen zonne-energie? Hoe raken de
energietransitie en de transitie naar een circulaire economie elkaar? En wat betekent dat voor de toekomstbestendigheid, bedrijvigheid, kennisopbouw binnen Zuid-Holland. En wat is een logische rol van de provincie bij dit transitievraagstuk? Met deze vragen is de provincie Zuid-Holland afgelopen jaar gestart om zo ook invulling te geven aan de Strategie Circulair Zuid-Holland.

Binnen de leerkring Circulaire kansen binnen de zonne-energie van Platform31 ontdekken zes Zuid-Hollandse gemeenten samen wat de samenhang is tussen opgaven, wat circulariteit is of kan zijn binnen zonne-energie en wat dat kan betekenen voor de stappen die gemeenten nu of later kunnen zetten. De provincie Zuid-Holland ondersteunt dat. Hiermee werken we met elkaar aan de bouwstenen voor een regionaal toekomstverhaal, wat is belangrijk, wat is er nodig en wie kan daaraan samenwerken.