Wat speelt er op zon en circulair in Zuid-Holland?

Verslag bijeenkomst leerkring en overzicht initiatieven in Zuid-Holland

Wat zijn de kansen van circulair binnen zonne-energie? Hoe raken de
energietransitie en de transitie naar een circulaire economie elkaar? En wat betekent dat voor de toekomstbestendigheid, bedrijvigheid, kennisopbouw binnen Zuid-Holland. En wat is een logische rol van de provincie bij dit transitievraagstuk? Met deze vragen is de provincie Zuid-Holland afgelopen jaar gestart om zo ook invulling te geven aan de Strategie Circulair Zuid-Holland.

Binnen de leerkring Circulaire kansen binnen de zonne-energie van Platform31 ontdekken zes Zuid-Hollandse gemeenten samen wat de samenhang is tussen opgaven, wat circulariteit is of kan zijn binnen zonne-energie en wat dat kan betekenen voor de stappen die gemeenten nu of later kunnen zetten. De provincie Zuid-Holland ondersteunt dat. Hiermee werken we met elkaar aan de bouwstenen voor een regionaal toekomstverhaal, wat is belangrijk, wat is er nodig en wie kan daaraan samenwerken.

Lees het verslag van de eerste bijeenkomst (pdf, 0,7 MB) van de leerkring ‘Circulaire kansen binnen de zonne-energie’.