Wat geeft professionals in de transformatie van het sociaal domein écht energie?

De Dextro van professionals

Platform31 heeft in een aantal gemeenten (Alphen aan den Rijn, Nijmegen, Haarlemmermeer en Maastricht) professionals geïnterviewd en gefilmd die echt op een andere manier zijn gaan werken in de transformatie. Dit varieerde van het eerder signalen herkennen bij de hechting tussen moeder en kind tot het verder vragen dan de eerste vraag van de bewoner, tot meer kostenbewustzijn en gezamenlijke doelen benoemen in de samenwerking. Deze professionals vroegen we hoe zij in hun directe dagelijkse werk vorm geven aan de transformatiedoelen en wat hen daarbij de meeste energie geeft.

Op basis van de interviews zien we dat bij deze professionals door een andere, innovatieve manier van werken de basisbehoeften voor intrinsieke motivatie waar mensen behoefte aan hebben (autonomie, competentie en verbondenheid van Deci en Ryan (2002) beter lijken te worden vervuld.

Lees het hele verslag met de rode draden van dit project, over de ervaringen met deze andere manier van werken en de succesfactoren: