Waardevolle kennis uit vijf jaar onderzoek naar stedelijke vraagstukken op VerDuS SURF Festival

Op 25 maart organiseert het kennisinitiatief Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS) een online kennisfestival voor onderzoekers, beleidsmakers en andere professionals in stedelijke regio’s. Onderzoekers en praktijkpartners delen daar hun bevindingen uit vijf jaar onderzoek naar stedelijke vraagstukken. Dit geeft waardevolle (beleids)kennis die bij kan dragen aan de grote transitie- en transformatieopgaven in stedelijke regio’s.

Hoe combineren we uitdagingen rond ruimte, wonen, en regionale economie? Hoe houden we steden op een duurzame manier voor iedereen bereikbaar én leefbaar? En hoe maken we stappen voorwaarts in de energietransitie en klimaatproblematiek samen met iedereen die hiervoor nodig is? En last but not least: welke rol kunnen burgers, initiatieven van onderaf en nieuwe samenwerkingsvormen tussen stedelijke partijen en overheden op verschillende schaalniveaus in al deze opgaven spelen?

De vraagstukken die centraal staan op het festival zijn onderzocht in ruim zestig projecten van onderzoekers van universiteiten, hogescholen en stedelijke regio’s binnen het onderzoeksprogramma VerDuS SURF (2016-2021). Op donderdag 25 maart delen zij hun kennis in het volgende programma:

Ochtend: deelsessies en lunchtalks
Ga ‘s ochtends van start met een deelsessie over stedelijke bottom-up initiatieven, het effectief prikkelen van reizigers of mobility as a service. Schuif daarna aan bij een van de lunchtalks over klimaatadaptatie, publieke waarden bij mobiliteitsplatforms of toegankelijk groen in de stad.

Middag: interactieve sessies met hoogleraren en living labs
Doe in de middag mee met interactieve sessies rond mobiliteit, duurzaamheidstransities, ruimte, wonen en economie en governance met meer Bert van Wee (Technische Universiteit Delft), Joop de Kraker (Universiteit Maastricht), René Kemp (Universiteit Maastricht), Cees-Jan Pen (Fontys), Edwin Buitelaar (Planbureau voor de Leefomgeving en Universiteit Utrecht) en Tamara Metze (Wageningen Universiteit). Of neem kennis van de ervaringen met het werken in living labs, opgetekend door onderzoekers van het Rathenau Instituut.

Slotdebat met onder meer Marleen Stikker (Waag)
Denk mee bij het slotdebat over het in praktijk brengen van kennis voor stedelijke opgaven en kennisvragen voor vervolgonderzoek met onder meer Marleen Stikker (Waag). En ontmoet de hele dag door andere deelnemers in één-op-één-gesprekken of in een van de napraatcafés.

Bron: verdus.nl