VvE naar Nul-op-de-meter

Platform31 heeft de afgelopen drie jaar samen met de Stroomversnelling
het innovatieprogramma VvE’s naar Nul-op-de-meter uitgevoerd, met als
doel concrete oplossingen voor grootschalige verduurzaming van VvE’s.
Aan de hand van lokale pilots, die met gemeentelijke cofinanciering konden
worden begeleid, werd ervaring opgedaan die tot lessen voor opschaling
hebben geleid. Platform31 heeft 33 VvE’s geanalyseerd en in meer of
mindere mate begeleid in een traject naar Nul-op-de-meter (NOM) in één
keer of in stappen. Inmiddels is een veelvoud aan VvE ’s als gevolg hiervan
hun mogelijkheden aan het verkennen.

Lees het artikel hierover in het vakblad Energie+ (pdf, 0,53 MB)