Vragenlijst intermediaire verhuur

Platform31 voert momenteel een onderzoek uit onder BWMO- en zorgorganisaties, woningcorporaties en gemeenten naar intermediaire verhuur (woningcorporaties en gemeenten). Hiermee wil Platform31 meer inzicht krijgen in de dagelijkse praktijk van intermediaire verhuur. Doet u mee aan ons onderzoek?

Om meer zicht te krijgen op de ervaringen rondom intermediaire verhuur, zet Platform31 een (landelijke) vragenlijst uit onder woningcorporaties en BWMO- en zorgorganisaties. Werkt u bij één van deze organisaties, dan wordt het zeer gewaardeerd als u de vragenlijst invult (let wel: per type organisatie is een aparte vragenlijst).

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 12 minuten en is mogelijk tot en met 1 juni. Als u de vragenlijst invult, ontvangt u (indien wenselijk) het eindrapport van het onderzoek. Deze verschijnt naar verwachting in juni. Tevens ontvangt u een uitnodiging voor de webinar op donderdag 15 september van 10.00 tot 12.00 uur. Hierin presenteren wij de resultaten van het praktijkonderzoek en gaan met verschillende sprekers over intermediaire verhuur in gesprek.

Vul de vragenlijst in als u werkt bij:

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Definitie intermediaire verhuur

In het onderzoek luidt de definitie van intermediaire verhuur als volgt: zorginstellingen die wooneenheden of complexen huren van woningcorporaties en daarin woonruimte doorverhuren aan cliënten. Hoe vaak komt intermediaire verhuur bijvoorbeeld voor en hoe is de verdeling van rollen, taken en verantwoordelijkheden tussen betrokken organisaties?*

Meer informatie en contact

Mocht u vragen of aanvullende informatie hebben, dan kunt u contact opnemen met Lisan Jansen Lorkeers via l.jansenlorkeers@platform31.nl.