Voorbereiden op het digitaal stelsel Omgevingswet

Verslag bijeenkomst leerkring G32 DSO – 31 augustus 2017

Het uitstel van de Omgevingswet biedt gemeenten kans om langer te oefenen met het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) spoort gemeenten aan vooral door te gaan met de voorbereidingen op de nieuwe werkpraktijk voor gemeenten en mee te helpen aan de stapsgewijze ontwikkeling van het digitale stelsel.

De VNG heeft op een rij heeft gezet wat de impact is voor gemeenten van uitstel van de invoeringsdatum tot 2021. Ook buigt de gemeentekoepel zich over het beheer van de informatiehuizen voor het digitaal stelsel en welke rol gemeenten daarin zouden moeten vervullen. Ondanks de latere invoering van de Omgevingswet, gaat al het werk aan het digitaal stelsel gewoon door. Bij inwerkingtreding van de wet moet het nieuwe digitale loket tenminste hetzelfde dienstverleningsniveau bieden als nu. Dit betekent dat:

  • gebruikers een vergunningsaanvraag kunnen indienen (nu via het Omgevingsloket online)
  • gebruikers meldingen kunnen doen (nu via de Activiteitenbesluit Internet Module en het Omgevingsloket online)
    gebruikers omgevingsdocumenten geometrisch kunnen laten verbeelden (nu via ruimtelijkeplannen.nl)

Cruciale knooppunten

Het nieuwe Omgevingsloket wordt in de jaren daarna wordt in fasen verder uitgebouwd. Uiteindelijk moeten in 2024 alle functies van het digitale loket volledig beschikbaar zijn. De basis voor de planning van het digitaal stelsel is de zogenoemde metrokaart en ‘knooppuntenplanning’ uit het Bestuursakkoord. Hierin zijn vijf cruciale knooppunten bepaald op weg naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De G32-themagroep en -leerkring Omgevingswet boog zich eerder dit jaar over het DSO. Het onderwerp komt regelmatig terug op de agenda van de groep programmamanagers en informatiespecialisten. Het is van groot belang dat zij hun gemeentelijke organisatie voorbereiden op de nieuwe werkwijzen en dat ze via de VNG input kunnen leveren voor de ontwikkeling van het stelsel.

Vanuit diverse gemeenten zijn specialisten afgevaardigd naar de verschillende projectgroepen die zich bezig houden met het DSO. In de bijeenkomst van 31 augustus gaven informatiemanagers uit Alphen aan den Rijn en Leiden een presentatie van de stand van zaken in hun projectgroep. Bert Dautzenberg uit Alphen aan den Rijn gaf een inkijkje in de ontwikkeling van de routeplanner en checklist digitalisering (UIVO-I). Collega Dick Braam uit Leiden liet zien hoe zijn projectgroep werkt aan het onderwerp Toepasbare regels en registratie, bekendmaken en consolideren omgevingsdocumenten. Hun presentaties zijn hieronder te downloaden.

Een inleidende presentatie op de bijeenkomst werd verzorgd door Kristel Lammers, programmamanager invoering Omgevingswet bij de VNG. Zij gaf informatie over de stand van zaken van het DSO en de betrokkenheid van gemeenten bij de ontwikkeling van het digitaal stelsel. Collega Cees van Westrenen, van het VNG-programma Invoering Omgevingswet, gaf een toelichting op de (onderlinge samenhang van de) deelprojecten DSO.