VNG en Platform31 gaan samenwerking versterken

De VNG en Platform31 gaan elkaars expertises meer verbinden en daarmee hun krachten bundelen. Deze ambitie is bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen. Hierin is afgesproken dat beide organisaties meer gaan samenwerken aan het ontwikkelen en delen van kennis van sociale, economische en ruimtelijke vraagstukken. De komende maanden gaan beide organisaties specifieke projecten/programma’s benoemen waarop zij gezamenlijk én mogelijk met andere partijen gaan samenwerken in 2018.

Beide partijen werken al langere tijd samen in de ontwikkeling, uitwisseling en verspreiding van kennis over vraagstukken van stad en regio. Met de overeenkomst willen Platform31 en de VNG hun posities als kennis- en netwerkorganisatie versterken. Edward Stigter (VNG): “Met deze overeenkomst nemen we een aantal belemmeringen weg die de huidige samenwerking in de weg staan. De weg is nu open om bijvoorbeeld onze lobby-agenda te koppelen aan experimenten van Platform31 waarbinnen gemeenten afwijken van wettelijke regels. De ervaringen die Platform31 hiermee opdoet, kan de VNG omzetten in een stevige lobby bij het Rijk. Daarmee vullen beide organisaties elkaar beter aan en versterken we wederzijdse programma’s en projecten in het belang van gemeenten.“

Bredere ondersteuning aan gemeenten

“Eigenlijk is het intensiveren van onze samenwerking een logische stap”, vindt Hamit Karakus. “Wij werken gezamenlijk aan maatschappelijke opgaven. Door samen op te trekken in kennisontwikkeling en netwerkactiviteiten, zowel inhoudelijk als op capaciteitsniveau, kunnen we veel meer gemeenten ondersteunen in de uitvoering van beleidstaken.” Begin 2018 bespreken VNG en Platform31 de inhoudelijke invulling van de overeenkomst.

vng-platform31-2017-a
Edward Stigter (VNG) en Hamit Karakus (Platform31)