Vlog: West-Kruiskade Rotterdam spannend voorbeeld levendige aanloopstraat

Straten veranderen continue van functie. Maatschappelijke opgaven vragen om nieuwe, onverwachte functiecombinaties en bieden kansen voor bijvoorbeeld: winkelleegstand, eenzaamheid, het verdwijnen van zorg- en buurtfuncties, of het tegengaan van de ruimtelijke uitsortering tussen kansarme en kansrijke groepen. De Rotterdamse West-Kruiskade is een winkelstraat die zich heeft ontwikkeld tot aanloopstraat met mix van functies. In dit vlog vertelt Radboud Engbersen meer over deze spannende ontwikkeling.

Bloeiende buurtstraten ontstaan door samenwerking tussen bewoners, ondernemers, gemeente, corporaties en andere vastgoedeigenaren. Het Platform31-project ‘Samen Straat Maken’ verkent de mogelijke functieveranderingen in vier klassieke straattypen: de aanloopstraat, dorpsstraat, naoorlogse straat en woonstraat. Inspiratiesessies op locatie bieden de vrijplaats om in wisselende samenstellingen te werken aan maatschappelijke opgaven en inspiratie op te doen voor een originele, maar noodzakelijke verandering van functies en ontmoetingsmogelijkheden.

Nieuwe functiemix

Leegstand in de winkelstraat net buiten het centrum, is een opgave die vraagt om een nieuwe mix van functies, waarbij ook wonen en werken een plek kunnen krijgen. De monofunctionele woonstraat in stad of dorp kan bijvoorbeeld baat hebben bij meer kleinschalige ondernemingen van bewoners die een eigen bedrijfje aan huis starten. In de dorpsstraat in krimpgebieden verdwijnen retail-, zorg- en ontmoetingsfuncties. Welke nieuwe, onverwachte functies en ontmoetingsmogelijkheden zijn hier mogelijk? De naoorlogse woonstraten aan de randen van het stadscentrum worden gekenmerkt door een monofunctionele inrichting van de openbare ruimte en dichte, verschraalde plinten. Hoe kan hier meer levendigheid en een bloeiend straatleven worden gecreëerd? Het Platform31-project ‘Samen Straat Maken’ gaat op zoek naar de mogelijkheden voor functieverandering en manieren om dit in co-creatie te realiseren.

Meer informatie

Meer informatie over het project ‘Samen Straat Maken’ en mogelijkheden voor aanmelden volgen binnenkort. Hou de vlogs van Radboud Engbersen in de gaten!