Vlog: Hoe peil je de bewoners in de slums van India?

Hoe verzamel je de behoefte en wensen van moeilijk te bereiken doelgroepen zoals jongeren en bewoners in de slums van India?

Artie Ramsodit verblijft op dit moment met haar gezin voor een half jaar in Bangalore, waar zij in samenwerking met een NGO Fields of View onderzoek doet naar wat werkt (en misgaat) bij ‘wicked problems’. Zij vergelijkt de aanpak en ervaringen in Bangalore en Nederland. Centraal hierin staan de thema’s veiligheid en armoede.

In deze vlog laat Artie zien hoe je met behulp van ‘games’ data kan verzamelen over de behoefte en wensen van jongeren en bewoners in de slums. In september organiseert Platform31 samen met de Hogeschool van Amsterdam een ‘hartige hap’ om te kijken hoe de inzichten van Fields of View te gebruiken zijn in de Nederlandse context, bijvoorbeeld bij het vervolg van het onderzoek Kwetsbare wijken in beeld. Platform31 en de Hogeschool van Amsterdam verkennen op dit moment nadere samenwerking. Zo is er binnen de HvA een citizen data lab gericht op data-analyse voor citizen empowerment. Daarbij werken diverse onderzoeksinstituten en stakeholders nauw samen om te komen tot nieuwe tools en methoden voor citizen data.

Meer informatie

Artie Ramsodit studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente en Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. In 2012 promoveerde zij aan de Tilburg University met het proefschrift ‘Situationeel handelen in de politiefrontlinie’. Sinds 2012 is Artie docent/onderwijsontwikkelaar voor de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening aan de Hogeschool van Amsterdam bij de faculteit maatschappij en recht. Zij begeleidt onder andere bachelor en master afstudeeronderzoek bij de opleidingen Sociaal Juridische Dienstverlening en Urban Management. Daarnaast doet zij vanuit streetsmartwerken (www.streetsmartwerken.nl) onderzoek naar oplossingsrichtingen voor ‘wicked’ uitdagingen in lastige wijken.