Vitale Vakantieparken vindt kennispartner in Platform31

Met het programma Vitale Vakantieparken werkt de Veluwe aan een divers en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken, dat een sterke schakel vormt in het hele toeristisch-recreatieve aanbod van haar gebied. De complexiteit van de opgave maakt dat er behoefte is aan specialistische kennis en inzichten van buiten de regio. Daarvoor is Vitale Vakantieparken partner geworden van Platform31.

Esther Heutink, lid Stuurgroep Vitale Vakantieparken: “Ik ben trots op wat wij – als elf gemeenten die samenwerken in het programma Vitale Vakantieparken – samen met de provincie Gelderland hebben bereikt de afgelopen jaren. Ik span mij samen met het bedrijfsleven en mijn collega-bestuurders, in voor het versterken van de economische kracht van onze recreatieve en toeristische sector. Het programma Vitale Vakantieparken bestaat nu vier jaar. Het blijkt een complexer vraagstuk te zijn dan we dachten. Het gaat over herstructureren, transformeren, herverkavelen, revitaliseren, veiligheidsvraagstukken en sociale problematiek. Alleen door een integrale benadering en inzet van de gemeenten op meerdere beleidsterreinen (RO, EZ, OOV, Welzijn) kunnen we resultaten behalen. Vanuit de complexiteit van de opgave is het goed om een partner te hebben, die met kennis en inzicht van buiten ons kan ondersteunen en scherp kan houden. En die hebben we gevonden in Platform31”.

Hamit Karakus, directeur van Platform31: “De Veluwe is een bijzonder gebied in Nederland en dat zie je ook terug in de manier waarop bestuurders elkaar in samenwerking hebben gevonden. Dit programma betekent iets voor de vakantieparken en voor de economische vitaliteit van de middenstand in de vele dorpskernen. Met Platform31 staan wij veel regio’s en steden bij met onderzoek, kennisdeling en projecten. Juist het overzicht dat wij hebben, biedt de kans om kennis van buiten naar binnen te halen en stedelijke en regionale vraagstukken met elkaar te verbinden. Gezien de integrale opgave die voorligt, gaat het dan over kennis en inzicht binnen de thema’s ruimte, economie, welzijn, wonen en leefbaarheid”.

Rob van den Hazel, programmamanager Vitale Vakantieparken: “Binnen de elf gemeenten hebben we zo’n 500 vakantieparken, in allerlei soorten en maten. In een prachtig gebied dat terecht beschermd wordt vanwege de natuurwaarde. Dat maakt nieuwe ontwikkelingen echter niet altijd makkelijk. Daar bovenop zien wij dat een deel van onze opgave een oorsprong heeft buiten onze regio en een relatie heeft met grote stadsproblematiek. Platform31 kan met haar kennis en inzicht een steun zijn voor de vele ambtenaren die nu direct en indirect vanuit gemeenten en provincie inzet plegen. Inzet om het met Vitale Vakantieparken voor alle inwoners van de Veluwe het een economisch sterkere regio te maken”.