Vijf bouwstenen voor samenwerking in de WeerThuis-opgave

Zorgen dat mensen uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang snel een woning en afgestemde hulp krijgen om zelfstandig te wonen: dat is de opgave waar gemeenten, woningcorporaties, opvang- en GGZ-instellingen zich samen voor inspannen. Hoe zorg je voor een succesvolle samenwerking? In een online webinar leerden strategische professionals van de regio Woerden, Alkmaar, Flevoland, Oosterschelde en Friesland over de bouwstenen van een meerpartijensamenwerking en ze deelden elkaars ervaringen van het afgelopen jaar.

Procesbegeleider en expert op dit thema, Manon de Caluwé, legde de deelnemers uit waarom samenwerken niet altijd zo makkelijk is. "Iedereen kijkt naar de werkelijkheid door de bril van zijn organisatie. Samenwerking begint ermee dat je bewust wordt van je eigen mentale frame. Organisaties verschillen van elkaar in ambitie en doelstellingen. In een samenwerking werk je aan de gemeenschappelijke probleemperceptie en ambitie. Wat hebben wij samen te doen om te zorgen voor goed zelfstandig wonen van doorstromers? Als je in de samenwerking kunt werken aan enerzijds de gemeenschappelijke opgave maar anderzijds elkaars verschillen kunt zien en kunt waarderen, dan heb je een grote stap gezet. Je eigen mentale frame kan een hardnekkig struikelblok zijn.”

Vijf bouwstenen voor samenwerking

Afgelopen jaar keken we mee in de praktijk van tien samenwerkingsverbanden die werkten aan de uitstroom. Wat leerden we van deze praktijk? De Caluwé presenteerde een samenwerkingsmodel met een vijftal bouwstenen: ambitie, belangen, relatie, organisatie en proces. Om een effectieve en passende samenwerking te realiseren, is bouwen aan elk van deze onderdelen van belang. Daarbij geeft ze wel een waarschuwing vooraf: “Wees je bewust, je kunt in vijf minuten meer beloven dan je in je hele leven waar kunt maken.” De ambities liggen vaak erg hoog, maar zijn niet altijd meteen uitvoerbaar. Tijdens de webinar stelde De Caluwé het ontwerp van de samenwerking aan de orde. Voor een succesvolle samenwerking is afstemming nodig op drie niveaus: ten eerste tussen organisaties, ten tweede op het niveau van de leefomgeving of de wijk, en tot slot is er afstemming nodig rond de client.

Ervaringen deelnemers

Deelnemers herkenden de onderdelen uit het model maar in de praktijk roept het ook spanningen op. Zo werd benoemd dat er veel netwerken in de regio actief zijn en dat het niet altijd makkelijk is te bepalen wat de plek van je eigen samenwerking hierin moet zijn. De indeling met de niveaus van samenwerking in domeinen helpt om helderheid te krijgen.

In deze video krijgt u een toelichting van Manon de Caluwé op de vijf bouwstenen voor een effectieve samenwerking.

Leren over het ontwerp van samenwerking?Lees de handreiking Kansrijk Samenwerken.

Praktijklabs

Afgelopen jaar trok Platform31 met tien samenwerkingsverbanden op. Onder begeleiding van twee ervaren begeleiders leerden zij wat helpt om voortgang te krijgen in de samenwerking. In de zomer verschijnt de publicatie Succesvol samenwerken. Hierin beschrijven we aan de hand van praktijkervaringen wat helpt om de samenwerking goed van start te laten gaan en wat je kunt doen om een stagnerende samenwerking vlot te trekken.