Versterk het mkb in uw regio

Kennisnetwerk ondersteuning en vernieuwing brede mkb

Ondernemers in het brede mkb staan voor grote uitdagingen. Circulariteit, energietransitie, digitalisering, personeelstekorten, duurzame inzetbaarheid en internationalisering vragen van ondernemers dat zij continu in beweging zijn. Intermediaire organisaties als gemeenten, provincies, KVK, RVO, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, economic boards en ondernemersverenigingen ondersteunen het mkb daarbij. Wat kunnen die intermediaire organisaties gezamenlijk doen om de ondersteuning en vernieuwing van het mkb te bevorderen? Wat valt er te leren van andere regio’s? Hoe kan er nog beter worden samengewerkt? En welke aanpakken zijn effectief?

Wilt u ook aan de slag met een nog betere ondersteuning van het brede mkb in uw regio? Het kennisnetwerk ondersteuning en vernieuwing brede mkb kan u helpen stappen verder te zetten. We willen leren van elkaar, elkaar nog beter leren kennen en samenwerken zodat er synergie ontstaat tussen de partijen in een regio. We willen de kennis en ervaring over wat werkt verdiepen en verrijken door te experimenteren met nieuwe aanpakken. Met als doel dat zoveel mogelijk regio’s in Nederland in staat worden gesteld een aanpak te ontwikkelen voor de ondersteuning van het brede mkb.

Learning community

Het kennisnetwerk wordt een learning community die we van onderaf opbouwen en waarin alle betrokken partijen elkaar inspireren en vooruit helpen. We starten in 2020 met vijf regio’s die aan de slag willen met het versterken van het brede mkb. Samen met deze regio’s ontwikkelen we een programma op maat zodat zij stappen verder kunnen zetten in hun ondersteuning van het brede mkb. Ook ontwikkelen we een activiteitenprogramma voor heel Nederland waarbij het netwerk continu wordt gevoed met nieuwe kennis, ideeën en inspirerende aanpakken, lessen en inzichten. We organiseren excursies naar regio’s die reeds effectieve interventies en aanpakken hebben ontwikkeld. En we organiseren in het najaar van 2020 een landelijke conferentie om de uitwisseling van kennis en ervaringen over regiogrenzen heen te laten plaatsvinden.

Doe mee

We gaan graag in gesprek om samen met u een activiteitenprogramma te ontwikkelen dat aansluit op de behoefte in uw regio. We zijn benieuwd welke thema’s en opgaven er in uw regio spelen. Aan welke kennis, inspiratie en goede praktijkvoorbeelden heeft u behoefte? Belangrijk vertrekpunt daarbij is het perspectief van het mkb zelf: met welke ondersteuning kunnen ondernemers stappen verder zetten?

Bent u geïnteresseerd in wat het kennisnetwerk voor uw regio kan betekenen? Neem dan contact op met: