Vernieuwingsagenda: corporaties werken aan vernieuwing

Platform31 gaat samen met woningcorporaties en partners in de branche aan de slag met vernieuwing en innovatie. Op 20 april sloten ruim honderd corporaties zich aan bij de Vernieuwingsagenda, waarmee zij de aanpak hiervan willen versnellen. Door te profiteren van elkaars kennis en te werken aan thema’s als verduurzamen, betaalbaar bouwen en wonen, leefbare wijken en wonen en zorg, kunnen zij huurders, ook in de toekomst, zo goed mogelijk bedienen.

“Binnen en buiten de sector gebeurt al heel veel. Laten we dat beter gebruiken en ontsluiten: dat betekent minder dezelfde wielen uitvinden en meer kennis delen", aldus Aedes-bestuurslid René Scherpenisse tijdens de aftrap van de Vernieuwingsagenda. Tijdens de bijeenkomst vertelden zes corporatieprofessionals enthousiast over de vernieuwende projecten waar zij binnen hun corporatie mee bezig zijn. En ze riepen collega’s op zich aan te sluiten bij een van de coalities met de thema’s: verduurzaming, betaalbaar bouwen en wonen, leefbare wijken en buurten, wonen en zorg, digitalisering en informatievoorziening, en verbeteren van bedrijfsvoering. En daar werkten de aanwezigen graag aan mee. Zij sloten zich massaal aan bij de coalities, zo meldt Aedes in hun verslag over de kick-off van de Vernieuwingsagenda op 20 april.

Samen aan de slag

De maatschappij verandert steeds sneller. Om huurders ook in de toekomst zo goed mogelijk te bedienen moeten woningcorporaties blijven ontwikkelen, vernieuwen en innoveren. Veel corporaties werken al aan vernieuwende vormen van samenwerking of slimme oplossingen. Maar waarom zelf het wiel uitvinden? Door te profiteren van de kennis die er al is en door optimale samenwerking, moet er meer mogelijk zijn. De kracht van de Vernieuwingsagenda zit in de samenhang en verbinding van activiteiten, mensen en partners. In dat verband werkt Platform31 samen met woningcorporaties, ActiZ, Aedes, Bouwend Nederland, CVN, Het Corporatiehuis (KWH/Stekademy), Kennisplatform Corpovenista en Stroomversnelling.

Meer informatie over de Vernieuwingsagenda vindt u hier. Wilt u ook innoveren en profiteren van alle kennis die er al is? Meld u dan nu aan.

Corporatiedag 2017: slimmer en beter voor elkaar

Op donderdag 23 november 2017 organiseert Aedes de Corporatiedag 2017: Slimmer en beter voor elkaar. Een middag waarop we verder praten over vernieuwing, innovatie en samenwerking. Op de Corporatiedag zijn alle corporatiemedewerkers en de partners van de Vernieuwingsagenda van harte welkom. De inlooplunch begint om 12.30 uur. Het programma start vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur. Binnenkort volgt hierover meer informatie. Vast aanmelden voor de Corporatiedag 2017? Klik dan hier.