Vernieuwende woonzorg

Nieuw aanbod door corporatie en zorgaanbieder aan Eindhovense senioren

Langer zelfstandig wonen van ouderen vraagt om nieuwe en vooral integrale producten van wonen, welzijn en zorg. Om die reden ontwikkelden de Eindhovense woningcorporatie Wooninc. en zorgorganisatie Vitalis WoonZorg Groep twee producten die zij aanbieden onder de merknaam WoonincplusVitalis. Afgelopen jaar is ook een gezamenlijk klantcentrum ingericht waar senioren voor advies terecht kunnen. “De essentie van onze aanpak is een garantie op een goede oplossing als je wat ouder wordt. Dat kan van alles zijn, afhankelijk van waar een senior wil wonen en wat iemand extra nodig heeft”, vertellen Pascale Bartels, directeur klantcentrum en Mijke Graat, regisseur Zorgverkoop & Marketing.

Door de nieuwe Woningwet en de hervorming van de langdurige zorg constateerden de Eindhovense woningcorporatie Wooninc., met 10.500 woningen in bezit, en zorgorganisatie Vitalis WoonZorg Groep, met een omzet van 100 miljoen euro, dat zij terug moeten naar hun kerntaak: verantwoordelijk zijn voor de huisvesting of verantwoordelijk zijn voor de zorg. Die terugkeer is op zich geen probleem voor de partijen, maar klanten vragen juist om een integraal aanbod. Daarom én in combinatie met de ambitie om senioren langer een zelfstandig thuis te bieden, gingen in 2016 beide partijen een alliantie aan: onder de naam WoonincPlusVitalis werden twee herkenbare woonzorgconcepten en een klantencentrum opgezet.

WoonincPlusVitalis

Extra of compleet comfort

In Eindhoven kregen 19 appartementengebouwen door de krachtenbundeling WoonincPlusVitalis het label ‘extra’ of ‘compleet’:

  • WoonincPlusVitalis EXTRA: een wonin met ontmoetingsruimte, huismeester, dagelijkse welzijnsronde, persoonsalarmering en thuiszorg aan huis.
  • WoonincPlusVitalis COMPLEET: een woning met 24/7 zorg en vaak ook kleinschalige verpleegafdelingen en dagbesteding. Er zijn welzijn- en zorgdiensten beschikbaar en er worden naast de reguliere activiteiten, ook kunst- en cultuuractiviteiten georganiseerd. Ook hebben de gebouwen faciliteiten zoals een kapper, pedicure en winkeltje.

Alle faciliteiten, activiteiten, zorg- en dienstverlening zijn ook beschikbaar voor senioren die in de buurt van de WoonincPlusVItalis woongebouwen wonen. Door de alliantie zijn voor de huurders van Wooninc. extra’s beschikbaar zoals thuiszorg, alarmering en een ‘welzijnscoach’ die ondersteunt bij de organisatie van activiteiten. Die coach kan samen met de bewoners dagelijks een oogje houden op ieders welzijn. De huurappartementen zijn in diverse prijsklassen beschikbaar.

Verschil in doelgroep

“Er is een duidelijk verschil in de doelgroep die kiest voor het concept Extra of Compleet. We zien dat de groep senioren die het concept Extra kiezen vaak vitaler is en ook langer wonen in zo’n appartementencomplex”, vertelt Mijke Graat. Wanneer een bewoner moeite krijgt het eigen huishouden te regelen en bijvoorbeeld veel (ongeplande) thuiszorg nodig heeft, dan vindt vaak een verhuizing naar de Compleet-variant plaats, naar het voormalige verzorgingshuis. “Sommige ouderen kiezen direct voor Compleet bijvoorbeeld vanwege hun gezondheidssituatie of familieomstandigheden. Senioren die voor deze woonvorm kiezen zijn vaak al een stuk kwetsbaarder”, aldus Graat. De appartementen in de Compleet-locaties zijn grotendeels flexibel inzetbaar en kunnen zowel als zelfstandige eenheid worden verhuurd of als verblijfseenheid in de Langdurige Zorg worden gebruikt. Hierdoor is een flexibele overgang mogelijk tussen zelfstandig wonen of intramuraal verblijf en hoeft de bewoner niet altijd te verhuizen. Ook kunnen binnen het Compleet-concept echtparen bij elkaar blijven wonen.

Het WoonincPlusVitalis klantencentrum: één aanspreekpunt

Ten tijde van de alliantie is ook een gezamenlijk klantencentrum ingericht waar verhuurconsulenten van Wooninc. met zorgadviseurs van Vitalis samen de vraag van de klant oppakken. “Wat wij merken is dat senioren door de bomen het bos niet meer zien”, vertelt Pascale Bartels. “Voor een andere woning moet je bij de corporatie zijn, voor meer of andere zorg bij de zorgaanbieder, voor activiteiten bij welzijn. Mensen moeten zelf hun hulp bij elkaar zoeken en worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Dat maakt zelf organiseren lastig. Senioren kunnen bij ons terecht voor elke ondersteuningsvraag. Blijf je wonen waar je woont? Wil je meer hulp? Of ga je voorsorteren op een andere woonplek? Bij ons kun je oplossingen verkennen. Natuurlijk vertellen we ook meteen duidelijk welk integraal aanbod we hebben. Gewoon thuis in de bestaande gezinswoning, doorstromen naar een seniorenappartement, eventueel in een WoonincPlusVitalis woongebouw of toch in een verpleeghuis? Dat kan. Bieden wij het niet? Dan verwijzen we naar collega’s. Wij informeren mensen zo goed mogelijk over het bestaande aanbod en denken mee over de mogelijke keuzes. Door deze benadering merk je dat mensen ook vertellen wat hen belemmert een stap te zetten. Verhuizen is zo’n drempel. Voor ons geldt telkens de vraag: hoe kunnen we senioren nog beter ontzorgen?”

Meer informatie? Kijk op de website van WoonincPlusVitalis.

Wonen tussen thuis en tehuis

Dit interview is een voorpublicatie uit "Wat komt er na het verzorgingshuis? Een inventarisatie van wonen en zorg voor kwetsbare ouderen". Deze uitgave verschijnt na de zomervakantie.

Hou hiervoor onze website in de gaten of abonneer u op onze nieuwsbrief. U ontvangt dan het nieuws van Platform31 elke 2 weken in één nieuwsbrief, aangevuld met nieuwe publicaties, informatie over bijeenkomsten, interviews en blogs: www.platform31.nl/abonneren