Vernieuwende Social Impact Bond Jongvolwassenen wordt werkelijkheid

De SIB Jongvolwassenen wordt deze week realiteit: voor deze doelgroep heeft de gemeente Enschede de aanbesteding in de markt gezet. Enschede is samen met Hengelo, Eindhoven, Leiden, Utrecht en Amsterdam in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en Deloitte initiatiefnemer. Doel van hun aanpak? Jongeren met meervoudige problematiek integraal en duurzaam te ondersteunen.

Sinds 2015 gaan gemeenten over een breed deel van het sociaal domein: onderwijs, veiligheid, hulp en ondersteuning, werk en inkomen en wonen. Kwetsbare jongeren in de leeftijd 18- en 18+ ondervinden vaak op meerdere van deze terreinen problemen. Op ieder terrein gelden echter diverse wetten. Zonder een integrale aanpak loop je het risico dat de jongere niet vooruitkomt in zijn of haar situatie, waardoor er op de lange termijn meer problemen op de loer liggen.

Een Social Impact Bond is een financieringsmodel dat sociaal ondernemers, financiers en investeerders in staat stelt om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de problematiek van deze jongeren. De aanpak van deze meervoudige problematiek zorgt naast ingewikkelde uitvoer voor verdeelde kosten bij gemeenten. De crux van een SIB zit hem in het verplaatsen van het financiële risico van de gemeente naar een private investeerder. Hiervoor sluiten de gemeente, de sociaal ondernemer en een private investeerder een contract af. Alleen wanneer de gestelde doelen zijn behaald, betaalt de gemeente de investeerder terug.

De nieuwe SIB Jongvolwassenen die deze week in de markt is gezet, wordt als vernieuwende SIB in Nederland gezien om drie redenen. Ten eerste is de problematiek van deze doelgroep meervoudig en complex, vaak worden meerdere leefvelden van een individu en diens omgeving geraakt. De constructie van deze SIB verplicht uitvoerders om te komen met een integrale oplossing. De maatschappelijke uitkomst staat daarbij voorop. Ten tweede werkt deze SIB met een vooraf opgestelde rate card. Hierop definiëren gemeenten de gewenste effecten voor de doelgroep en geven zij aan wat zij bereid zijn te betalen daarvoor. En tot slot geldt voor deze SIB dat meerdere gemeenten samen één model hebben ontwikkeld dat relatief eenvoudig te kopiëren is naar andere gemeenten.

Als opmars naar deze marktconsultatie vond een expertsessie plaats waarin buitenstaanders kritisch konden meekijken en input konden geven. Tijdens deze avond is de SIB Jongvolwassenen uitgebreid toegelicht en discussieerden gemeenten, ondernemers, financiers, wetenschap en het ministerie over de opzet, de samenwerking en uitdagingen in de uitvoering.

Meer informatie

Meer weten over deze avond en de details van de SIB Jongvolwassenen? Lees het uitgebreide verslag van 8 november (pdf).