Verlichte regels winkelgebieden: werkwijze van gemeente blijkt opnieuw bepalend

De gemeenten Beverwijk, Den Helder en Roosendaal werkten in een praktijkgroep een jaar lang aan verlichting van de regelgeving in hun kernwinkelgebied. Roosendaal experimenteerde met standplaatsen in de binnenstad (waar die voorheen niet waren toegestaan), Beverwijk stond nieuwe (permanente) terrassen toe en Den Helder investeerde in de interne samenwerking en communicatie met ondernemers en bewoners. Ook voor Beverwijk bleek dit een struikelblok te vormen waaraan hard is en wordt gewerkt.

Revitalisering Breestraat Beverwijk trekt aandacht

De slotbijeenkomst van de praktijkgroep Verlichte regels winkelgebieden vond plaats in Beverwijk. De revitalisering die de afgelopen jaren plaatsvond in hoofdwinkelstraat de Breestraat, trok de aandacht. Waar deze straat een aantal jaren geleden kampte met veel winkelleegstand en een rommelige uitstraling, hebben de investeringen van de gemeente in de inrichting en openbare ruimte de straat zichtbaar goed gedaan. De Breestraat trekt nu weer nieuwe ondernemers – zowel detailhandel als horeca – aan. Deelname aan de praktijkgroep heeft onder meer tot resultaat dat er nu toestemming is voor een aantal permanente terrassen, waar deze voorheen slechts tijdelijk waren toegestaan. In de omliggende aanloopstraten heeft op aanzienlijke schaal transformatie van winkels naar woningen plaatsgevonden. Voor (lokale) speciaalzaken is in de aanloopstraten nog steeds plek. Het winkelgebied is op deze manier prettig en duidelijk voor de consument.

Geleerde lessen praktijkgroep

  • Leren experimenteren: Het is niet voor alle betrokkenen vanzelfsprekend om een experiment of een pilot op te zetten of hier deel van uit te maken. Leren experimenten is een onderdeel dat aandacht vraagt.
  • Intern draagvlak creëren: Het is van belang om te werken aan intern draagvlak, al voordat het experiment en de externe communicatie start. Dit kan bijvoorbeeld door een projectgroep te vormen.
  • Verwacht het onverwachte: Wees ervan bewust dat de uitkomsten van een experiment verrassend kunnen zijn. Monitoring en tussentijdse evaluatie zijn daarom erg van belang.
  • Kansen voor koppeling met de Omgevingswet: Een werkwijze waarbij initiatieven van ondernemers en burgers centraal staan en de gemeente integraal en gebiedsgericht te werk gaat, is een goede oefening richting vorming van omgevingsvisies.

Deze lessen liggen in lijn en zijn deels aanvullend op de geleerde lessen uit de pilot Verlichte regels winkelgebieden uit 2015-2016. Aan dit project namen 12 kernwinkelgebieden deel.

Eindrapportage praktijkgroep Verlichte regels winkelgebieden

Dit artikel is een weergave van het werkbezoek aan Beverwijk in het kader van de praktijkgroep Verlichte regels winkelgebieden.

Lees de eindrapportage Ruimte in regels verkennen en werkwijzen verbeteren.