VerDuS-podcast #1 - Stedelijke duurzaamheidstransities

Een miljoen huizen erbij – liefst biobased – en tegelijkertijd een energietransitie doorvoeren én steden klimaatbestendig maken. En dat ook nog zo snel mogelijk! Hoe krijgen we dat voor elkaar? Waar lopen we tegenaan? En welke oplossingsrichtingen liggen binnen handbereik? In deze VerDuS-podcast gaat Ymkje de Boer in gesprek met Frank Reniers (Agenda Stad) en Joop de Kraker (hoogleraar Universiteit Maastricht en Open Universiteit) over het thema stedelijke duurzaamheidstransities.

In het onderzoeksprogramma VerDuS-SURF (2016-2021) doen sociaalwetenschappers in samenwerking met stedelijke partners onderzoek rond energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en de voedsel-water-energie-nexus. Joop de Kraker en René Kemp zijn beiden hoogleraar op het gebied van duurzame ontwikkeling aan de Universiteit Maastricht. Samen schreven zij de VerDuS synthesestudie ‘Stedelijke duurzaamheidstransities: energie, klimaat & circulariteit‘. Hoe sluit de kennis die zij verzamelden via de uitgevoerde onderzoeksprojecten in VerDuS SURF aan op de praktijk in de stedelijke regio’s?

Om antwoord te krijgen op deze (en méér) vragen, gaat gespreksleider Ymkje de Boer in gesprek met:

  • Frank Reniers, programmaleider Agenda Stad bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Joop de Kraker, hoogleraar Duurzaamheidsbeoordeling Universiteit Maastricht en co-auteur van de VerDuS synthesestudie over stedelijke duurzaamheidstransities

VerDuS-podcast aflevering 1 - Stedelijke duurzaamheidstransities

Verder lezen en luisteren