VerDuS-podcast #3 Grenswerk voor betere interactie burger en professionals in ruimtelijke planprocessen

Hoe is de interactie tussen burgers en professionals te verbeteren, zodat de participatie optimaal is? Dat is een rode draad in vier verschillende VerDuS-SURF-projecten die zich richten op ruimtelijke planprocesen is de interactie tussen burgers en professionals. Ymkje de Boer sprak hierover met Arjan van Timmeren (TUD), Annet Kempenaar (RUG), Marleen Buizer (WUR) en Matthijs Hisschemöller (DRIFT/EUR).

In het onderzoeksprogramma VerDuS-SURF (2016-2021) doen wetenschappers, in samenwerking met stedelijke partners, onderzoek rond participatie en ruimtelijke vraagstukken. De onderzoekers die aan het woord komen zijn betrokken bij verschillende VerDuS-SURF-projecten:

VerDuS-podcast aflevering 3 - Grenswerk voor betere interactie burger en professionals in ruimtelijke planprocessen