VerDuS-podcast #2 Een goed milieu begint in je straat

Wie werkt aan een duurzamere wereld, kan om de hoek beginnen: met een leefbare straat. In deze tweede aflevering van de VerDuS-podcast gaat Ymkje de Boer in gesprek met planoloog Luca Bertolini, hoogleraar Stedelijke en Regionale Planning aan de Universiteit van Amsterdam. “Onze steden zijn rond de auto georganiseerd. Dat kan en moet anders. Wetenschappers en inwoners kunnen daarin samen optrekken.” In deze podcast licht hij toe waarom de planologie een duurzaamheidsdiscipline bij uitstek is en hoe we een ‘post-auto’-stad kunnen bereiken.

In het onderzoeksprogramma VerDuS-SURF (2016-2021) doen wetenschappers, in samenwerking met stedelijke partners, onderzoek rond o.a. duurzaamheid en mobiliteit. Bertolini was en is betrokken bij verschillende VerDuS-projecten, waaronder:

VerDuS-podcast aflevering 2 - Een beter milieu begint in je straat