Onderzoek naar de verbinding economisch-, arbeidsmarkt- & onderwijsbeleid

Platform31 is in samenwerking met de VNG een onderzoek gestart naar de wisselwerking tussen het economisch beleid, het arbeidsmarktbeleid en het onderwijsbeleid. Het onderzoek zoomt onder meer in op de samenwerking binnen de gemeenten op de drie beleidsvelden, de samenwerking tussen gemeenten en de samenwerking met het onderwijsveld en het lokale en regionale bedrijfsleven. De gemeenten Delft, Goes, Ede en Winterswijk staan centraal in het onderzoek (*). Uiteindelijk doel van het onderzoek: de gemeenten (en arbeidsmarktregio’s) een “spiegel” voorhouden met de resultaten.

verbinden

Vraagstukken

Nederlandse gemeenten en arbeidsmarktregio’s staan voor twee grote sociaaleconomische vraagstukken. Het ene draait om de vraag hoe de lokale en regionale economie zich de komende decennia zo kan ontwikkelen dat er sprake is van een duidelijke groei in bedrijvigheid en werkgelegenheid. Het andere draait om de vraag hoe een groeiende en meer diverse wordende groep werklozen nog werk en inkomen kan vinden en mee kan blijven doen in de samenleving van morgen.

Synergie

Steeds meer gemeenten beseffen dat de beleidsafdelingen economische zaken (EZ), sociale zaken (SZ) en onderwijs op zijn minst meer naar elkaar toe zouden moeten bewegen om deze vraagstukken aan te pakken. Op de hoogte zijn van elkaars uitdagingen en de daarbij behorende (mogelijke) oplossingen, maken het beleid (en de beleidsuitvoering) vaak beter. Binnen sommige gemeenten zijn de betreffende beleidsafdelingen al samengevoegd, andere gemeenten staan op het punt dat te doen of zijn erover aan het nadenken. Het onderzoek zal ook stilstaan bij de vraag of er binnen arbeidsmarktregio’s synergie plaatsvindt in de belangrijkste arbeidsmarktoverstijgende agenda’s van economie, onderwijs en sociale zaken (of dat door verschillen in doelstellingen en belangen en tekortschietende bestuurlijke regie deze synergie juist niets plaatsvindt).

Het onderzoek loopt tot eind dit jaar. De resultaten (en vragen die opkomen) worden met andere belangstellende gemeenten gedeeld.