Update verduurzaming hoogbouwflats

Het programma Versnelling verduurzaming hoogbouw is onderweg. Met twee bijeenkomsten achter de rug is een eerste stap gezet op het gebied van bewonerscommunicatie en het afwegen van de technische en financiële mogelijkheden. De verschillen tussen de corporaties en hun casus laten zien dat de sector veel van elkaar kan leren op dit gebied en dat nog veel kennis ontwikkelt moet worden.

Met dit programma geeft Platform31 in opdracht van Aedes en het ministerie van Binnenlandse Zaken de verduurzamingsopgave van de hoogbouw handen en voeten. Met een kleine groep corporaties en verschillende experts ontwikkelen we kennis en ervaring. De bevindingen bundelen we voor de hele corporatiesector en daarmee zetten we een stap verder in deze opgave.

De uitdaging ligt met name in de afweging waar woningcorporaties voor staan. Veel oplossingen op het gebied van isolatie en alternatieve warmtebronnen zijn al aardig ontwikkeld. Daarnaast zijn groot onderhoudsprojecten bepaald niet nieuw voor corporaties en komt de urgentie helder terug in het nieuwe regeerakkoord. In het traject komt tot nu toe naar voren: een behoefte aan specifieke kennis op dit thema, het omgooien van de denkwijze binnen de organisatie en het krijgen van handvaten om een weloverwogen keuze te maken en daar de huurder goed in mee te nemen.

Platform31 begeleidt dit traject tot eind 2018 door. Na afronding van de eerste zes bijeenkomsten volgen we de deelnemers in de stappen die ze maken, bundelen we bestaande en nieuwe voorbeelden, wisselen we kennis uit met experts en betrokken organisaties en streven we naar verschillende publicaties op dit thema.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit traject kunt u contact opnemen met de coördinator duurzaamheid bij Platform31: