Uitkomsten conferentie: Doe de Flex!

‘Bevorder flexibele woonvormen maar voorkom negatieve bijeffecten’ was het credo tijdens het congres ‘Doe de Flex!’ op 30 maart 2017. Ruim tweehonderd deelnemers deelden hun ervaringen met flexibele woonvormen. De praktijk leert dat flexwonen een succesvolle oplossing kan zijn voor huurders en verhuurders. De zorg bestaat echter: wordt tijdelijk het nieuwe permanent?

Onder leiding van dagvoorzitter Anne-Jo Visser schetste de sprekers in het plenaire gedeelte de context, de ontwikkelingen en het debat rond het thema flexwonen. Frank Wassenberg (senior projectleider Platform31) gaf een inleiding op flexwonen. Iedereen is in het leven wel eens spoedzoeker met de behoefte aan een snel en goedkoop huis. De overgrote meerderheid is echter gebaat bij zekerheid. De spanning die dit oplevert is een uitdaging in de huidige snelle groei van het flexwonen.

Erik Jan van Kempen (ministerie van BZK directie Woningmarkt) blikte terug op de bijdrage van het huidige kabinet aan de flexibilisering van de woningmarkt. De wijzigingen in regelgeving op flexwonen die Blok, voormalig minister van Wonen, heeft doorgevoerd, zijn geruisloos door de Tweede Kamer gegaan. De flexibiliseringstrend zet zich waarschijnlijk verder door. De directeur van Platform31, Hamit Karakus, bood Erik Jan van Kempen na zijn verhaal drie rapporten aan die Platform31 recent heeft uitgebracht rond het thema Flexwonen. Yasin Torunoglu (wethouder gemeente Eindhoven) gaf zijn kijk op het flexibel wonen in Eindhoven met de boodschap: “flexwonen is gewoon een woonproduct. Doe er ontspannen over.” Ronald Paping (directeur Woonbond) en Leon Bobbe (directeur De Key) gingen in debat over de voor- en nadelen van flexwonen. De meningen verschillen sterk of flexwonen een gewenste oplossing is voor huurders of een noodgreep op de huidige huurmarkt. In zeven deelsessies konden de deelnemers in gesprek met de koplopers op het gebied van flexwonen. De presentaties zijn hieronder te downloaden.

De conferentie ‘Doe de Flex!’ is georganiseerd door Platform31, het Expertisecentrum Flexwonen en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op donderdag 30 maart 2017 in ‘The Student Hotel’ in Den Haag.

Plenair en deelsesssies

Plenair – Frank Wassenberg


Plenair – Yasin Torunoglu


Sessie 1 – Tijdelijke huurcontracten


Sessie 2 – Van pragmatisch naar magisch. De Magic Mix in de praktijk


Sessie 3 – De nieuwe woonondernemer in de wijk


Sessie 4 – Afspraken gemeenten-beleggers over middenhuur


Sessie 5 – De meerwaarde van flexibele woonunits


Sessie 6 – De business case van de Magic Mix


Sessie 7 – Beheer: een sleutelrol in flexwonen

Zie ook: