Transitiefondsen: verdienmodel of zwart gat?

Perspectieven op de woningmarktopgave in krimpgebieden

De ‘overspannen woningmarkt’ in de grote steden is momenteel een hot topic. Minder aandacht krijgen de problemen op de woningmarkten buiten de Randstad, in het bijzonder aan de randen van Nederland. Al in 2016 luidden de provincies Zeeland, Limburg, Groningen, Friesland en Gelderland hierover de noodklok in hun position paper Nederland in Balans. Gepleit wordt voor de invoering van een landelijk transitiefonds op de woningmarkt. Zonder zo’n fonds voorzien zij een ‘opeenstapeling van problemen’, zoals leegstand, verloedering, dalende arbeidsparticipatie en gezondheidsproblemen. Het geld zou vooral nodig zijn voor het aanpassen van de woningvoorraad en het opknappen van maatschappelijk vastgoed in krimpgebieden.

Er is er veel discussie over het nut en de noodzaak van transitiefondsen in krimpregio’s. In dit artikel schetsen we de situatie op de woningmarkt in Nederlandse krimpgebieden en zoomen we in op een aantal transitiefondsen die als reactie hierop zijn ontwikkeld. Hoe werken de fondsen en wat is er tot nu toe mee bereikt? Is het geloof in het terugverdienend vermogen van zulke financiële instrumenten terecht of is het enkel een nieuwe vorm van staatssteun?

Volg ons

In overleg met de provincies Zeeland en Limburg organiseren we dit najaar een bijeenkomst waar we verder in gaan op strategieën voor een bredere aanpak van de woningvoorraad in krimp- en anticipeergebieden. Houd onze website in de gaten voor meer informatie of schrijf u in voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief en blijf automatisch op de hoogte.