Toekomstbestendige gebiedstransformatie

Hoe kunnen we met stedelijke gebiedstransformaties toekomstbestendige woongebieden realiseren? Op het jaarcongres Stedelijke Transformatie op 2 juni in Den Haag gaan overheden, ontwikkelaars, corporaties, kennisinstellingen en andere partijen die werken aan binnenstedelijke transformatieprojecten op zoek naar het antwoord op deze vraag.

De wooncrisis schreeuwt om versnelling van de bouw. We hebben nú meer betaalbare woningen nodig. Maar dat is niet alles. De toekomst vraagt dat we duurzaam en klimaatbestendig bouwen en transformeren, met oog voor de natuur, zonder uitputting van grondstoffen en zonder uitstoot van CO₂ en stikstof. Maar hoe doen we dat?

Transformeren voor de toekomst

Met als thema ‘Transformeren voor de toekomst’ geeft het jaarcongres Stedelijke Transformatie een kijkje in de huizen, wijken en steden van de toekomst. Aan de hand van concrete voorbeelden verkennen we hoe we nu al rekening kunnen houden met toekomstige opgaven en hoe we toekomstbestendige woonwijken kunnen ontwikkelen. We gaan met jongeren in gesprek over hun visie op de toekomst en bieden een luisterend oor aan overheden, ontwikkelaars, corporaties en kennisinstellingen. Waar lopen zij tegenaan en wat is er nodig voor een succesvolle gebiedstransformatie?

Nieuwe inzichten

Op 2 juni verdiept u uw kennis over concrete opgaven en uitdagingen bij binnenstedelijke gebiedstransformaties. In het monumentale Fokker Terminal bieden we u de keuze uit diverse themasessies. Er is ruimte om uw persoonlijke programma uit te stippelen. Kies bijvoorbeeld voor een themasessie over het omgaan met capaciteitstekorten, de transformatie van winkelgebieden, Bouwstromen, participatie, circulaire gebiedsontwikkeling en de 15-minutenstad. Of laat u bijpraten over verstedelijking rond knooppunten, tenderen en partnerselectie, betaalbaar bouwen, leefomgevingskwaliteit of het mengen van functies. Gaat u liever op pad? Ga dan te voet of per fiets mee op excursie en bekijk transformatieprojecten in de omgeving Laakhavens, Den Haag Zuidwest en de Binckhorst. Bekijk het volledige programma op www.stedelijketransformatie.nl/congres.

Inspirerende ontmoetingen

Het transformeren van bestaande stedelijke gebieden kan ingewikkeld zijn, gelet op de vele opgaven die er liggen en de kosten die met transformatie gemoeid zijn. Maar het kan wél! Zeker als we samenwerken, innoveren en kennis blijven delen. Daarom is er op 2 juni volop ruimte om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen en van gedachten te wisselen met vakgenoten uit het hele land.

Meld u nu aan!

We zien u graag op 2 juni in de Fokker Terminal in Den Haag. Deelname is kosteloos voor medewerkers van gemeenten, provincies, Rijk, kennisinstellingen, corporaties en leden van Neprom, Bouwend Nederland en IVBN. Andere deelnemers betalen 150 euro (exclusief BTW). Meld u aan voor het jaarcongres op www.stedelijketransformatie.nl/congres

Meer lezen?

Het vijfde jaarcongres Stedelijke Transformatie organiseren we samen met de provincie Zuid-Holland. In een interview legt gedeputeerde Anne Koning uit hoe Zuid-Holland de verstedelijkingsopgave het hoofd biedt. Nu en in de toekomst.

Blijf op de hoogte

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het programma Stedelijke Transformatie? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter of op LinkedIn.