Tijd voor verandering: projectetalage Innovatie betaalbare nieuwbouw online

Om de bouw van betaalbare woningen te stimuleren, zocht Platform31 betaalbare woningbouwprojecten. De uitvraag naar 10 innovatieve, betaalbare nieuwbouwprojecten leverde zo’n 15 reacties op. Het panel Innovatie Betaalbare Nieuwbouw brengt in een projectetalage een aantal innovaties in de bouwsector in beeld. Niet alleen van traditionele aanbieders, maar ook van toeleveranciers. Vaak prefab en seriematig en voor uiteenlopende doelgroepen.

“De crisis heeft eigenlijk te kort geduurd”, zegt Bas Sievers, in het dagelijks leven directeur Wonen en Vastgoed bij woningcorporatie Wonen Limburg, maar de afgelopen maanden ook voorzitter van het panel Innovatie Betaalbare Nieuwbouw. Die crisis in de bouwwereld lijkt alweer lang achter de rug. De vraag naar betaalbare nieuwbouwwoningen overstijgt het aanbod, de (hypotheek)rente is laag en de economie draait goed. Onlangs meldde het CBS dat Nederlanders positiever zijn over de eigen financiën. In de bouwwereld is het weer ‘business as usual’. En dat is jammer, want er wordt weer meer traditioneel gebouwd. Innoveren lijkt niet meer nodig. De prijzen rijzen de pan weer uit.

Op verzoek van Platform31 brengt het panel Innovatie Betaalbare Nieuwbouw, bestaande uit 12 praktijkdeskundigen, door middel van een projectetalage een aantal innovaties in de bouwsector in beeld. De uitvraag naar 10 innovatieve, betaalbare nieuwbouwprojecten leverde zo’n 15 reacties op. Niet alleen van traditionele aanbieders, maar ook van bijvoorbeeld toeleveranciers. Vaak prefab en seriematig en voor uiteenlopende doelgroepen. En er zat ook een interessant renovatieconcept tussen. De etalage brengt deze projecten ter inspiratie in beeld.

De gezochte innovaties zijn nodig, want dragen bij aan het versnellen van de productie en bij voldoende schaalomvang kunnen bouwkosten beter worden beheerst. Corporaties kunnen hierin via hun opdrachtgeverschap een sturende rol vervullen. Bas Sievers daagt collega-corporaties dan ook uit om deze sturende kracht gezamenlijk meer te benutten. Bijvoorbeeld door opdrachten te bundelen en schaal te creëren. “Het is tijd voor verandering!”