Terugkijken: trendtalks 2021

Over ruimte & wonen, zorg & welzijn, duurzaamheid

Met welke relevante trends, ontwikkelingen en opgaven dienen we de komende jaren rekening te houden? Op basis van de trendstudie zond Platform31 dit najaar live trendtalks uit over de belangrijkste opgaven, namelijk:

  • De ruimte- en woonopgave: goed wonen en leven
  • De zorg- en welzijnsopgave: iedereen doet mee
  • De duurzaamheidsopgave: energie en klimaat

Tijdens deze trendtalks reflecteerden diverse gesprekspartners uit ons partnernetwerk op de actuele trends en scherpten deze aan. Tevens bespraken zij visie, koers en mogelijke denk- en oplossingsrichtingen.

Trendtalk gemist?

Hebt u (een van) de trendtalks gemist? U kijkt ze hier terug!

De ruimte- en woonopgave

De vele conflicterende ruimteclaims en de krappe woningmarkt staan volop in de belangstelling. Maar hoe kunnen we de druk op de woningmarkt aanpakken en deze voor iedereen toegankelijk houden? En hoe gaan we slim om met de beschikbare ruimte?

Met aan tafel: Maaike Veeningen (wethouder gemeente Almere en vicevoorzitter fysieke pijler G40), Ruud van den Boom (directeur-bestuurder Woonkwartier en lid Programmaraad Platform31), Bernard ter Haar (buitengewoon adviseur Algemene Bestuursdienst ministerie van BZK en lid Programmaraad Platform31), Rob Haans (bestuursvoorzitter de Alliantie), Jan Goijaarts (trekker fysieke pijler M50 en wethouder gemeente Meierijstad), Thomas van Zijl (tafelheer, BNR Radio), Koos van Dijken (senior projectleider, Platform31), Tanja Morsheim (themacoördinator Toekomstbestendige woningmarkt, Platform31) en Maarten Hoorn (themacoördinator Verstedelijking en gebiedsontwikkeling, Platform31).

De zorg- en welzijnsopgave

Er is in toenemende mate sprake van perspectief- en kansenongelijkheid tussen inwoners. Wat betekent dat voor de houdbaarheid en toegankelijkheid van de zorg? Hoe versterken we de veerkracht? Welke rol zouden domotica en e-health kunnen spelen als oplossing voor een tekort aan personeel?

Met aan tafel: Gera Nagelhout (lid Wetenschappelijke Board Platform31; hoogleraar Gezondheid en Welzijn, Universiteit Maastricht; chief science officer, IVO), Paul Schnabel (lid Programmaraad Platform31), Ali Rabarison (directeur Beleid Inclusieve samenleving, VNG), Daphne Braal (voorzitter Raad van Bestuur Vidomes), Patricia Heijdenrijk (directeur Pharos), Dennis Lohuis (ondernemer in het sociale domein, mede-oprichter van Zorgvrijstaat, Rotterdam), Yvonne Wijnands (programmamanager Huisvesting Aandachtsgroepen, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) Thomas van Zijl (tafelheer, BNR Radio), Koos van Dijken (senior projectleider, Platform31) en Susan van Klaveren (themacoördinator Wonen en zorg, Platform31).

De duurzaamheidsopgave

De komende tien jaar moeten Rijk en gemeenten belangrijke stappen zetten om de doelstellingen in 2030 én 2050 te kunnen halen op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en de transitie naar een circulaire economie. Maar hoe gaan we dat doen?

Met aan tafel: Rob van Dorland (senior adviseur klimaatverandering bij KNMI), Annemarie Küppers (afdelingshoofd Energietransitie en klimaatadaptatie gebouwde omgeving bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Albert Vermuë (beleidsdirecteur Leefomgeving, VNG), Tanja de Jonge (wethouder Barendrecht, trekker pijler Duurzaamheid M50), Stephan Brandligt (wethouder Duurzaamheid en Energietransitie, Delft), Linda van Beek (beleidssecretaris (o.a. Sustainable Development Goals en Global Compact) bij VNO-NCW), Stientje van Veldhoven (Vice President en Directeur Europa voor het World Resources Institute), Patrick van Lunteren (senior projectleider Platform31) en Donald van den Akker (themacoördinator Duurzaamheid, Platform31).