Terugkijken: Studiereis Europa

Europa kennis- en netwerkmiddag

De themagroep Europa van de G40, het ministerie van BZK en Platform31 organiseerden 25 mei 2021 een digitale Europa kennis- en netwerkmiddag voor Nederlandse steden.

Nederlandse steden staan voor grote uitdagingen en bedenken slimme oplossingen. Maar we zijn niet de enige! Er liggen nog veel kansen voor steden om kennis uit te wisselen en netwerk te vergroten wanneer we buiten onze eigen landsgrenzen kijken.

Programma

Naast ons te laten informeren en inspireren over Europese netwerken en kennisdeling was er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen met Nederlandse steden.

  • Dutch Urban Envoy, Karin van Dantzig, Europakenner Mendeltje van Keulen en wethouder René de Heer lichtten ons bij over wat er speelt en wat steden de komende periode kunnen verwachten vanuit Europa.
  • Den Haag (Com.unity.lab) en Amsterdam (Civic eState) deelden hoe zij in het Europese programma URBACT samen met andere Europese steden burgerinitiatieven stimuleerden voor lokale vraagstukken.
  • Aan de hand van de Groningse URBACT praktijkcase Welcoming International Talent gingen Mendeltje van Keulen en Jan Kees Kleuver (gemeente Groningen) in gesprek over wat een Europese samenwerking gemeenten kan opleveren en wat daarvoor nodig is.
  • Schiedam (TechRevolution) en Rotterdam (Innovato-R) bespraken hoe zij met hun deelname aan URBACT digitalisering en innovatie in hun gemeente hebben gestimuleerd en gefaciliteerd.
  • Positieve Energy Districts (PED), een EU-programma toegelicht door Taco Kuiper. Na deze zomer start de inschrijving voor de tweede ronde van dit programma gericht op Europese samenwerking tussen steden op het gebied van verduurzaming

Meer weten?
Voor meer informatie over de programma’s zie URBACT en PEDII

Quotes van deelnemers

“Wat vaak gebeurt is dat steden een plan opstellen en daarmee naar Brussel gaan. Eigenlijk is dit de verkeerde volgorde, je kan beter eerst kijken wat Brussel wil en dan hoe je daar als stad bij kan aansluiten.” Mendeltje van Keulen, Europakenner, Universiteit Leiden

“Wanneer je aansluit bij een Europees programma/netwerk, zorg dan dat het ergens bij aansluit wat al loopt.” Leonie Hulshof, Director European Affairs, gemeente Schiedam

Terugkijken?

Talkshow
Dutch Urban Envoy Karin van Dantzig, Europakenner Mendeltje van Keulen en wethouder René de Heer

Naar Brussel, maar hoe dan?
Jan Kees Kleuver (Gemeente Groningen) en Mendeltje van Keulen

Techrevolution, gemeente Schiedam

Duurzame wijken en Europa / PED
Taco Kuiper (Platform31)