Terugkijken: Inspiratietours aardgasvrije projecten – Buurt Energie Systeem Nijmegen

Op veel plaatsen in het land wordt aan de energietransitie gewerkt en wordt kennis ontwikkeld. Om deze ontwikkelingen en praktijkkennis onder de aandacht te brengen organiseren Aedes en Platform31 met partners als Techniek NL, Netbeheerders NL en Bouwend Nederland digitale Inspiratietours voor professionals uit de corporatiesector en bouwsector.

De eerste etappe streek donderdag 11 november neer in Nijmegen. In de wijk Hengstdal werkt corporatie Woonwaarts, samen met partners Gemeente Nijmegen, Alliander en bewoners aan de aanleg van een Buurt Energie Systeem (BES). Hengstdal is een van de proeftuinen van het Programma Aardgasvrije Wijken.

Doel is een modulair duurzaam warmtenet aan te leggen, wat een kleinschalige warmteoplossing biedt voor zo’n 400-800 woningen. De potentiële gebruikers van het netwerk worden waarschijnlijk verenigd in een Energie-coöperatie en krijgen naar verwachting zeggenschap over de exploitatie van het netwerk. Alliander investeert in het BES met het oog op ‘proof-of-concept’. Wat komt erbij kijken en wat is de rol van de corporatie en andere partijen?

Terugkijken?

De rol van de woningcorporatie: Woonwaarts op weg naar het BES
Dico van Verseveld (Woonwaarts) vertelt over de rol van Woonwaarts in de implementatie van het BES in de gemeenten Nijmegen, Beuningen en Druten, en de uitdagingen met betrekking tot regel- en wetgeving.

Rol van de gemeente: De Warmtevisie van de Gemeente Nijmegen
Dave Ploum (Gemeente Nijmegen) vertelt over de Warmtevisie 2018, de wijkgerichte aanpak van de gemeente Nijmegen en een presenteert een voorbeeld van een buurtenergiesysteem in Hengstdal.

Alliander: Wat is het BES nou eigenlijk?
René van Egmond (Alliander) geeft een nadere toelichting over het BES, welke partijen hierbij betrokken zijn, en de stand van zaken wat betreft proeflocaties en de ontwikkeling van standaarden.

Rol van de buurtbewoners
Judith van Hout (Woonwaarts) en Leon Schoonhoven (eigenaar-bewoner) sluiten de bijeenkomst af met hun verhaal over de doelstellingen van het BES in Nijmegen, de opzet van de organisatiestructuur en de producten en leervragen die spelen bij het BES.

Meer informatie

Zie ook de website van Duurzaam Hengstdal en Programma Aardgasvrije Wijken