Terugkijken: Inspiratietours aardgasvrije projecten – Vraagbundeling Noord-Hollandse Duurzaamheidscoalitie

Op veel plaatsen in het land wordt aan de energietransitie gewerkt en wordt kennis ontwikkeld. Om deze ontwikkelingen en praktijkkennis onder de aandacht te brengen organiseren Aedes en Platform31 met partners Techniek NL, Netbeheerders NL en Bouwend Nederland digitale Inspiratietours voor professionals uit de corporatiesector en bouwsector.

De tweede etappe vond plaats op dinsdag 7 december 2021. De Noord-Hollandse Duurzaamheidscoalitie gaf een kijkje in de keuken van de wijze waarop de betrokken corporaties en hun bouwpartners het verduurzamen van hun woningbezit realiseren. Kennemer Wonen, Stek Wonen, BAM en Coen Hagedoorn Bouwgroep deelden opgedane ervaringen met vraagbundeling van schilrenovaties van portieketagewoningen en eengezinswoningen. Wat komt er kijken bij vraagbundeling van schilrenovaties, wat zijn de voordelen, welke knelpunten moeten worden overwonnen en hoe werken partijen hierbij samen?

Terugkijken?

Bekijk hier de opname van de bijeenkomst. Wilt u direct naar een specifieke presentatie, onder staat het programma met de betreffende starttijden:

 • Inleiding
  Fons Lustenhouwer (Platform31) en Yvon de Ruijter (Aedes) lichten aanleiding en achtergrond toe van het thema Vraagbundeling en de Inspiratietour.
 • 12:00 – NHDC en vraagbundeling
  Michiel van Baarsen (NHDC) presenteert de ervaringen van Kennemer Wonen bij de vraagbundeling van schilrenovaties. De voortgang bij de samenwerking en de geleerde lessen komen aan bod. Ook wordt vooruitgeblikt naar de doelstellingen van de NHDC voor de komende jaren.
 • 49:45 – BAM en de aanpak van portieketage woningen
  Tom Stolker (BAM) en Ruben Buist (BAM) geven antwoord op de vraag waarom vraagbundeling voor BAM interessant is. Daarnaast wordt stilgestaan bij de technische en procesmatige uitdagingen en doelen bij de gebundelde aanpak van portieketage woningen.
 • 1:11:13 – Coen Hagedoorn en de aanpak van eengezinswoningen
  Luuc Rutgers licht toe hoe Coen Hagendoorn expertise inbrengt, wat vraagbundeling betekent voor de relatie tussen het opdrachtgever en opdrachtnemer, de voor- en nadelen van bouwstromen en de werkwijze van Coen Hagedoorn bij de gebundelde schilrenovaties van eengezinswoningen.