Terugkijken: Debat renovatie van de volkshuisvesting

Op 28 oktober gingen toonaangevende experts in gesprek over de toekomst van het sociaal wonen. Want het sociaal wonen staat er slecht voor. Onvoldoendes zijn er voor de betaalbaarheid van woningen, de leefbaarheid in wijken en de beschikbaarheid en kwaliteit van de woningvoorraad. Hoewel de vooruitzichten niet hoopgevend zijn, kan ‘wonen’ wel degelijk als vliegwiel dienen voor allerlei opgaven, zoals de zorg of energietransitie. Heeft u het debat gemist? Kijk het hier terug.

Het onderzoeksrapport Gebouw van de volkshuisvesting; renovatie gewenst! brengt de gevolgen van 30 jaar rijksbeleid in beeld. Kort samengevat: huurders zagen hun huren harder stijgen dan de inflatie, wachtlijsten voor een sociale huurwoning liepen op en steeds meer mensen hebben moeite om de huren te betalen. Platform31 vroeg aan deskundigen om hun visie te delen tijdens een online debat.
O.a. Martin Van Rijn (voorzitter Aedes vereniging van woningcorporaties), Zeno Winkels (directeur Woonbond), Bert van Delden (ministerie van BZK), Erik Dannenberg (voorzitter Divosa), Karin Schrederhof (wethouder Gemeente Delft), Marja Elsinga (hoogleraar Housing Institutions & Governance TU Delft) en Jos Koffijberg (Galan Groep, hiervoor directeur Stichting Visitaties Woningcorporaties) discussieerden mee.

Terugkijken?

Debat terugluisteren?

Dit ziet u allemaal terug:

  • Opening door Hamit Karakus (algemeen directeur Platform31)
  • Presentatie conclusies en aanbevelingen rapport door Anouk Corèl (Platform31)
  • Eerste reactie op het rapport en de conclusies rondom de ijzeren driehoek, o.a. door Martin van Rijn (voorzitter Aedes), Zeno Winkels (directeur Woonbond) en Bert van Delden (ministerie van BZK)
  • Podiumdebat 1: de waarde van de sociale huursector voor de opgaven rond leefbaarheid, zorg en verduurzaming. Deelnemers: Erik Dannenberg (voorzitter Divosa), Karin Schrederhof (wethouder Delft) en Bert van Delden (ministerie van BZK)
  • Podiumdebat 2: bouwstenen voor een integrale duurzame visie op het sociaal wonen Deelnemers: Zeno Winkels (algemeen directeur Woonbond), Martin van Rijn (voorzitter Aedes), Marja Elsinga (hoogleraar Housing Institutions & Governance TU Delft) en Jos Koffijberg (De Galan Group, hiervoor directeur Stichting Visitaties Woningcorporaties) -
  • Afronding door Hamit Karakus