Terugkijken: Congres Vooruit met de wijk!

De wijk staat weer volop in de schijnwerpers. Opgaven zoals de verduurzaming, woningbouw- en verstedelijking en de transformaties in het sociaal domein spelen zich af in onze wijken. Dat vraagt om innovatieve aanpakken. Op 11 oktober kwamen tijdens het landelijke congres Vooruit met de wijk! ruim 300 mensen samen die in Nederland werken aan vitale wijken. Bent u op zoek naar inspiratie, maar kon u niet aanwezig zijn op het congres? Kijk dan (delen van) het congres terug. We bieden u de kans om het plenaire programma en de talkshow terug te kijken.

Ochtendprogramma

Wethouder Roeland van der Schaaf (gemeente Groningen) gaat in op de urgentie en kansen van wijkvernieuwing. Hij neemt u mee in de aanpak van de gemeente Groningen.

Matthijs Uyterlinde (Platform31) schetst op basis van zijn essay Naar een wendbare wijkaanpak kansen en uitdagingen voor de wijkaanpak van vandaag. Harrie Bosch (LSA Bewoners) reageert hierop, naar aanleiding van het essay Tussen territoriumdrift en burgerkracht dat LSA Bewoners publiceerde over de toekomst van de wijkaanpak.

Paul Schnabel (voormalig directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau) reflecteert op beide essays en gaat in op de vraag: wat staat ons te doen? Vanuit zowel de onderzoeken van het SCP als zijn nieuwe boek: Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht deelt hij zijn inzichten over het belang van wijkaanpak.

Talkshow

Ronde 1: Godfried Engbersen (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) bracht vanuit de WRR in mei 2018 de verkenning De Nieuwe Verscheidenheid uit, over toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland. Engbersen gaat samen met deelnemers in op de conclusies en de beleidsrichtlijnen die voortkomen uit deze verkenning.

Ronde 2: Felix Rottenberg (programmamaker) maakte in 2002 een drieluik documentaire over de Akbarstraat in de wijk Amsterdam-West. Vijftien jaar later keert hij terug om dezelfde en nieuwe mensen in beeld te brengen. Op basis van een aantal fragmenten uit deze, nog uit te komen, documentaire gaat Rottenberg samen met deelnemers in op aanknopingspunten voor actie.

Ronde 3: In gesprek met onder andere wethouder Roeland van der Schaaf van de gemeente Groningen, Harrie Bosch voorzitter LSA Bewoners en andere deelnemers. Na een dag in het teken van Vooruit met de wijk! maken de aanwezigen de balans op. Wat gaan we doen? En wat niet? Wie kan dat het best doen? En wie niet?

Presentaties

Ochtendprogramma

Excursies en deelsessies

  1. Selwerd (pdf, 4,8 MB)
  2. Indische buurt/De Hoogte (pdf, 5 MB)
  3. Oosterparkwijk: De Coöperatieve Wijkraad, Zeggenschap in de buurt (pdf, 4 MB)
  4. Samensturen in de wijk: Bewoners als partner in wijkaanpak en -vernieuwing (pdf, 1,9 MB)
  5. Asset Based Community Development als motor voor de wijkaanpak (pdf, 2,6 MB)
  6. Aardgasvrije wijken van en voor bewoners (pdf, 1 MB)
  7. Ondermijnende criminaliteit als wicked problem: Aanpak van de voedingsbodem van een schaduwmaatschappij: bijdrage BZK (pdf, 0,6 MB), Groningen (pdf, 0,3 MB) en Nationaal Programma Rotterdam Zuid (pdf, 1,9 MB)
  8. Onderwijsachterstanden, een wijkprobleem? (pdf, 1,5 MB)
  9. Inclusieve wijken, niet van het sociaal domein alleen (pdf, 1,8 MB)

Talkshow

Logo