Terugblik online bijeenkomst leernetwerken langdurige zorg en verward gedrag

Met elkaar in gesprek over de voortgang van de verschillende leernetwerken

Hoe houd je een leernetwerk, waarbij een niet vanzelfsprekende samenwerking tussen verschillende disciplines centraal staat, in tijden van coronamaatregelen in stand? Dit was één van de vragen die aan bod kwamen bij de online projectleidersbijeenkomst voor leernetwerken rond langdurige zorg en verward gedrag op vrijdag 17 april. In deze bijeenkomst deelden de verschillende projectleiders van de leernetwerken hun ervaringen met het opzetten en uitvoeren van leernetwerk. Hieronder een korte impressie.

De projectleidersbijeenkomsten zijn onderdeel van de evaluatie en begeleiding die Platform31 en onderzoeksinstituut IVO uitvoeren in opdracht van ZonMw rond de leernetwerken langdurige zorg en verward gedrag. De eerste projectleidersbijeenkomst, georganiseerd door ZonMw, vond eind 2019 plaats en was voornamelijk gericht op onderlinge kennismaking en een eerste uitwisseling van ervaringen. Bij de tweede projectleidersbijeenkomst, georganiseerd door Platform31 en IVO, stond kennisdeling centraal.

In de projectleidersbijeenkomst, waaraan in totaal 22 mensen deelnamen, werd allereerst ingegaan op de huidige situatie rondom corona. Hoe houden de projectleiders bijvoorbeeld verbinding met alle deelnemers aan het leernetwerk, nu de bijeenkomsten niet door kunnen gaan? Dat blijkt lastig, omdat deze deelnemers vaak afkomstig zijn uit verschillende disciplines zoals onderwijsinstellingen of zorgpartijen. Bovendien hebben veel deelnemende zorgpartijen momenteel andere prioriteiten, waardoor het leernetwerk noodzakelijkerwijs ‘on hold’ gezet moet worden. Om desondanks de verbinding met de deelnemers te blijven behouden, werd onderling een aantal tips uitgewisseld, zoals het organiseren van online activiteiten en bijeenkomsten en het online delen van nuttige kennis.

Daarnaast kwamen de ‘hobbels’ aan bod, die de projectleiders de afgelopen maanden bij de opstart en uitvoering van het leernetwerk zijn tegengekomen. In een interactieve poll konden de projectleiders aangeven welke knelpunten voor hun leernetwerk het meest relevant is. Genoemde knelpunten waren bijvoorbeeld het is lastig om het leernetwerk uit te breiden, de faciliterende rol van het management is beperkt en deelnemers aan het leernetwerk vallen uit. Na deze rangschikking werden de knelpunten, met hulp van een whiteboard, plenair onder de loep genomen. Waarom is het voor de projectleider een knelpunt en, het meest belangrijk, hoe gaat het leernetwerk er mee om? Dit leverde een levendig gesprek op waarin tips werden uitgewisseld.

Al met al kijken we terug op een geslaagde online bijeenkomst. Kennis en ervaringen werden fanatiek gedeeld en het werd gewaardeerd om, zeker in een tijd als deze, met elkaar in verbinding te blijven. De komende maanden gaan Platform31 en IVO verder met het evaluatieonderzoek naar de leernetwerken en kijken we alvast uit naar de volgende projectleidersbijeenkomst (die in het najaar van 2020 plaatsvindt).

Meer informatie

Lees hier meer over de evaluatie en begeleiding van leernetwerken.