Terugblik Brilliant Breakfast

Omgaan met complexiteit door zelforganisatie

Professionals in stad en regio staan voor een aantal complexe maatschappelijke uitdagingen. De samenleving is permanent in beweging en aan verandering onderhevig. Overheden, corporaties en private partijen zoeken naar manieren om grip te krijgen op complexe vraagstukken, zoals vergijzing, automatisering en klimaatadaptie. Op de vroege ochtend van 31 mei gingen partners van Platform31 samen met expert Iris Meerts op zoek naar de rol die zelforganisatie kan spelen bij de oplossing van deze vraagstukken. Een terugblik op de exclusieve netwerkbijeenkomst Brilliant Breakfast.

Professionals moeten zich continu aanpassen aan veranderende omstandigheden en dit maakt het lastig om grip te krijgen op ingewikkelde situaties. Hoe kun je dan toch je doel bereiken? Iris Meerts van De Haagse Hogeschool en directeur van Stichting Zelforganisatie legde uit dat het denken vanuit zelforganisatie hierbij kan helpen.

Meerts begon haar presentatie met plaatjes van een zwerm vogels, van mensen die proberen om een drukke straat in Vietnam over te steken, en van de website Thuisafgehaald. Hierbij legde ze uit dat in al deze situaties van zelforganisatie een aantal principes naar voren komen die ook binnen beleidsterreinen gebruikt kunnen worden. Je hebt bijvoorbeeld een bepaalde urgentie nodig zodat mensen over gaan tot actie en toegang tot verschillende netwerken om uiteenlopende kennis en kunde te kunnen aanboren. Mensen die anders zijn dan jij kunnen je daarbij vaak verder helpen dan mensen die op je lijken. Tegelijkertijd is het belangrijk dat professionals genoeg speelruimte krijgen en bovenal dat het leuk moet zijn om mee te doen aan een vorm van zelforganisatie, anders komt het niet van de grond. Het is dus maar zeer de vraag in hoeverre je als corporatie of gemeente mensen kunt pushen om in beweging te komen. Met de terechte opmerking: “Mag een huurder niet gewoon huurder zijn?”

Na het uitwisselen van visitekaartjes vertrokken de deelnemers, afkomstig van onder meer het ministerie van BZK, de gemeente Amsterdam, woningcorporatie Waterweg Wonen en Twynstra Gudde naar hun werk met tips voor hun eigen praktijksituatie. Bent u partner van Platform31 en wilt u er de volgende keer ook bij zijn? Meld u dan nu aan voor de netwerkbijeenkomst op 27 september met het thema: grenzen.

20170531 094850

Over Brilliant Breakfast

Als partner van Platform31 kunt u het brede netwerk van partners (gemeenten, ministeries, corporaties, marktpartijen) dit jaar maar liefst vier keer ontmoeten tijdens een Brilliant Breakfast op woensdagochtend. Tijdens dit ontbijt geeft een inspirerende spreker de aftrap op een domeinoverstijgend onderwerp. Daarna verkent u dit onderwerp samen met de spreker aan de hand van een creatieve werkvorm. Aan het eind van het ontbijt vertrekt u met een goodiebag aan goede ideeën, inspirerende tips en visitekaartjes. U kunt zich nu al aanmelden voor de komende editie:

Woensdag 27 september 2017: Grenzen – waar trekt u de grens?


Noteer in uw agenda:

Woensdag 29 november 2017: Hoe creëert u maatwerk en adaptief beleid?