Succesvolle start van het Visie op wonen en wijken spel

Beleid en prestatieafspraken maken die aansluiten bij de behoefte van haar huurders, dat is de wens van Pré Wonen. Het is een corporatie die actief nadenkt over het betrekken van haar huurders bij beleid. Zij mag zich prijzen met een groep actieve huurders, die zich graag inzetten. Al geven ze wel aan dat de prestatieafspraken veel van hen vragen. Ze moeten nu van veel onderwerpen iets vinden, waar ze voorheen niet persé bij betrokken waren. In de voorbereidingen op ‘het bod’ en de prestatieafspraken speelden Pré Wonen en haar huurders gezamenlijk het Visie op wonen en wijken spel.

Het was een mooie gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over de inhoudelijke thema’s zonder al aan de officiële onderhandelingstafel te zitten. Voor de huurders een ongedwongen manier om met elkaar en Pré Wonen te sparren over onderwerpen als betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid. Voor Pré Wonen gaf het inzicht in de visie en wensen van de huurders. Zij gaf aan de input mee te nemen in haar bod aan de gemeente.

spel-Pre-Wonen 1

Keuzes maken

Het spel vraagt om het maken van keuzes. Inzetten op het één geeft minder ruimte voor het ander. Als de volkshuisvestelijke prioriteiten duidelijk zijn, gaan ze door naar de volgende fase, namelijk keuzes maken in de manier waarop de volkshuisvestelijke opgaven worden gerealiseerd. Komen er bijvoorbeeld meer sociale huurappartementen, worden alle woningen energieneutraal gemaakt of is juist het aanpakken van hangjongeren de belangrijkste opgave?

Reflectie

Aan het einde van het spel was het tijd voor reflectie. Hoe hebben de deelnemers het spel en hun bijdrage ervaren? “Dat zouden we vaker moeten doen als huurders, met elkaar spreken over de verschillende onderwerpen. Dan weten we ook van elkaar hoe we over de verschillende onderwerpen denken en zijn we beter voorbereid op gesprekken”, aldus een huurder.

Als Platform31 kijken we tevreden terug op deze middag. We vinden het mooi dat we een bijdrage konden leveren aan de lokale samenwerking in het volkshuisvestingsbeleid.

Voor wie interessant?

Het spel kan gespeeld worden met verschillende partijen aan tafel of als hulpmiddel bij de interne visievorming. Het spel leent zich goed voor de samenwerking tussen huurders, corporaties en gemeenten als voorbereiding voor de prestatieafspraken of de woonvisie.

Interesse?

Lees hier meer over het Visie op wonen-spel. Of neem vrijblijvend contact op met Vera Beuzenberg via vera.beuzenberg@platform31.nl.

Pré Wonen over het 'Visie op wonen en wijken spel'

Bij het maken van de begroting moet een corporatie keuzes maken. Wat is belangrijk: betaalbaarheid, beschikbaarheid of toch meer investeren in nieuwbouw en duurzaamheid? Uiteindelijk kost de keuze die je maakt, waar je in investeert, geld. Dat geld wordt grotendeels opgebracht door de huuropbrengsten. Logisch dat huurdersvertegenwoordiging daar ook iets over te zeggen heeft. Dat kan bij de prestatieafspraken.

Waar legt de corporatie het accent op bij het bod aan de gemeente en wat wordt vastgelegd in de prestatieafspraken? De huurdersvertegenwoordiging wordt betrokken bij het opstellen van het bod en zijn een gelijkwaardige gesprekspartner bij de prestatieafspraken. Niet alles is mogelijk, het is dus belangrijk dat je in een vroeg stadium discussieert over de keuzes, die worden gemaakt.

Het ‘Visie op wonen en wijken spel’ heeft Pré Wonen en haar huurdersvertegenwoordiging geholpen bij die discussie. Nog voor het uitbrengen van het bod hebben wij het spel gespeeld. Je wordt spelenderwijs “gedwongen” om naar elkaars argumenten te luisteren en tot gezamenlijke keuzes te komen. Bovendien geef je aan wie verantwoordelijk is voor de gemaakte keuze; Gemeente, Corporatie of misschien wel de huurders zelf. Het heeft Pré Wonen en haar huurdersvertegenwoordiging zeker geholpen bij het opstellen van het bod. En straks bij de prestatieafspraken weten we waar we op in willen zetten en waarom we dat willen. Ik ben ervan overtuigd dat de huurdersvertegenwoordiging straks bij het maken van die afspraken een echte gelijkwaardige gesprekspartner zijn.