Stress-sensitieve dienstverlening voor inwoners van Alphen aan den Rijn

Pilot Mobility Mentoring® van start

De gemeente Alphen aan den Rijn start 1 december met een pilot Mobility Mentoring®. Hierin bekijkt een onderzoeksteam vanuit de Hogeschool Utrecht en Platform31 wat stress-sensitieve dienstverlening oplevert voor inwoners van Alphen aan den Rijn met meerdere sociale problemen. Met behulp van coaching en instrumenten die doelgericht handelen stimuleren ondersteunt Mobility Mentoring® mensen naar een economisch zelfredzaam leven.

“Ik ben er trots op dat Alphen aan den Rijn pilotgemeente is”, zegt wethouder Han de Jager. “Een mooie nieuwe stap binnen de doorontwikkeling van ons Serviceplein. We proberen mensen met een veelheid aan problemen zo te helpen, dat zij minder stress ervaren en daardoor beter in staat zijn om hun problemen ook echt te gaan aanpakken.”

Waarom een pilot Mobility Mentoring®?

Het ondersteunen van inwoners met meerdere sociale problemen vraagt om innovatieve oplossingen en nieuwe vormen van begeleiding. Het toepassen van de methodiek Mobility Mentoring® sluit aan bij hoe de gemeente de integrale toegang tot de sociale dienstverlening heeft georganiseerd. Dit betekent dat Alphen aan den Rijn breed kijkt naar de vraag van hun inwoners. Dan gaat het over alle levensdomeinen. Gezinnen werken bijvoorbeeld ook aan betaalbare huisvesting, stabiele zorg voor kinderen, voldoende opleiding en een goede gezondheid. In hun dienstverlening zetten zij de inwoner centraal en niet de regels.

Wie doen er mee?

Inwoners van Alphen aan den Rijn met meerdere sociale problemen en die in de instroomperiode van 1 december 2017 tot het voorjaar van 2018 hun eerste gesprek op het Serviceplein hebben, kunnen deelnemen aan de pilot. Zij krijgen begeleiding die gericht is op leren doelgericht handelen, waarbij rekening gehouden wordt met de effecten van stress op het gedrag. Een team vanuit Platform31 en de Hogeschool Utrecht onderzoekt wat deze aanpak oplevert voor deze groep en dus ook voor de gemeente.

“Werken volgens Mobility Mentoring® lijkt ook in Nederland veelbelovend voor mensen die dagelijks te maken krijgen met stress door armoede, schulden of werkloosheid”, vertelt Helga Koper, programmamanager bij Platform31. “De methode vraagt wel om doorontwikkeling en vertaling naar de Nederlandse context. Daar zorgt Platform31 voor, in samenwerking met praktijkpartners, zoals de gemeente Alphen aan den Rijn. Resultaten en ervaringen uit deze pilot zijn daarom zeer waardevol.”

Wat is Mobility Mentoring®?

Mobility Mentoring® is een aanpak uit Boston, op basis van inzichten van Harvard uit de hersenwetenschap. Het is ontwikkeld door de Amerikaanse social work-organisatie EMPath. Het uitgangspunt van Mobility Mentoring® is het wetenschappelijke inzicht dat chronische stress invloed heeft op het gedrag van mensen. Mensen met chronische stress gaan meer bij de dag leven, zijn minder goed in staat om doelen en prioriteiten te stellen, emoties te reguleren en strategieën te ontwikkelen voor als het tegenzit. Dit vraagt om hulp- en dienstverlening die daar rekening mee houdt. In deze aanpak biedt de professional begeleiding, ook wel ‘mentoring’ genoemd, die uitgaat van gelijkwaardigheid en ervoor zorgt dat mensen weer doelgerichter gaan handelen.

Mobility Mentoring® helpt mensen om hun financiële en sociale problemen aan te pakken, met als doel een economisch zelfredzaam leven. De hulp- en dienstverlening richt zich op meerdere sociale problemen, die in samenhang met elkaar worden aangepakt. Sommige doelen kunnen pas worden bereikt als andere zijn behaald. Het gaat dus om een brede, integrale aanpak waarin niet alleen wordt gekeken naar het vinden van betaald werk dat voldoende oplevert om van rond te komen maar ook naar levensdomeinen die daarmee samenhangen.

De resultaten van de pilot vind je in deze factsheet: Mobility Mentoring® in Alphen aan den Rijn