Stichting Kijk Haar!: Netwerkwandelingen voor werkzoekende vrouwen

In Delft organiseert stichting Kijk Haar! sinds 2016 ‘netwerkwandelingen’ voor werkzoekende vrouwen van (rond de) 50 jaar en ouder. Tijdens zo’n netwerkwandeling trekt een groep van ongeveer 10 deelneemsters eropuit in stad of natuur. Er wordt ingezet op een actieve, ontspannen sfeer waarin gelijkgestemden met elkaar in contact treden, er nieuwe lijntjes ontstaan, en netwerk, kennis en ervaring worden gedeeld. Het uiteindelijke doel van de netwerkwandelingen is uitstroom naar werk of een andere vorm van participerende dagbesteding, zoals vrijwilligerswerk.

Al 250 vrouwen wandelden mee

De doelgroep van de netwerkwandelingen is de werkzoekende 50+-vrouw. Niet alle vrouwen die zich aanmelden hebben een uitkering; er zijn bijvoorbeeld zowel deelneemsters met een bijstandsuitkering als deelneemsters die niet-uitkeringsgerechtigd (‘Nugger’) zijn. Soms sluiten er ook vrouwen aan die zijn begonnen met meewandelen toen ze werk zochten, maar inmiddels werk (of een andere participatiemogelijkheid) hebben gevonden. Dat levert volgens organisator Pieter van Stein vaak mooie interacties op, waarbij deze vrouwen een bron van hoop vormen en bepaalde kennis (bijvoorbeeld over hoe zij aan een baan zijn gekomen) delen: “Om werk te vinden moet je goed in je vel zitten en daarvoor zijn vitaliteit en gezondheid belangrijk. Vrouwen die tot een paar maanden of een jaar geleden nog meeliepen als werkzoekende, wandelen nu ook mee op hun roostervrije dag. Ze doen dat omdat ze het een fijne groep vinden, maar ook omdat ze zo actief zijn. En het is natuurlijk mooi dat ze kunnen vertellen over hun werkervaringen en die kunnen delen met diegenen die nog geen baan hebben. Dat werkt inspirerend.”

Door de jaren heen hebben zo’n 250 vrouwen aan de netwerkwandelingen deelgenomen, waarvan sommigen een enkele keer en anderen structureel. Werving gebeurt overwegend via online platformen zoals LinkedIn en Facebook, en mond-tot-mondreclame. Voor deelname betalen de vrouwen een klein bedrag.

Resultaten, succeselementen en knelpunten

Uit een evaluatie die de stichting zelf enige tijd geleden heeft uitgevoerd, blijkt dat zo’n 65 tot 75 procent van de deelneemsters van Kijk Haar!-activiteiten (dus niet alleen de netwerkwandelingen) is uitgestroomd naar werk. Als het gaat om de netwerkwandelingen, zijn verschillende succeselementen aan te wijzen. Bijvoorbeeld het ontspannende en inspirerende karakter van de activiteiten rondom de wandeling, de beweging en de uitwisseling van tips. Voor sommige vrouwen betekende deelname aan de netwerkwandelingen dat men uit het sociaal isolement geraakten:
Voor een aantal vrouwen was deelname in het begin gewoon maar een manier om naar buiten te gaan. Zo van, ik ga, want dat zorgt ervoor dat ik in beweging kom, letterlijk en figuurlijk achter de gordijnen vandaan kom, en niet in bed blijf liggen. Het ‘onder de mensen zijn’, aandacht en begrip, zo wordt verteld, geeft de vrouwen vaak het zelfvertrouwen dat veelal cruciaal is bij het vinden van een baan.
“Gehoord en gezien worden, dat is waar het bij veel mensen om gaat of waar het aan ontbreekt. Dat het vaak aan een klankbord ontbreekt als ze er alleen voor staan […] dat er geen aandacht is. Want, jij nog geen werk? Jij hebt toch dit en dat in huis? Hoe kan dat nou? Ze stuiten dan op onbegrip, op een gegeven moment ontstaat er een stukje schaamte. Je gaat niet meer naar die verjaardag toe, want je krijgt toch steeds dezelfde vragen, een cadeautje wordt soms te duur…”, aldus Pieter van Stein.

Toekomst

Het is niet zeker of de netwerkwandelingen op de lange termijn zullen worden voortgezet; dat is afhankelijk van de beschikbaarheid van de organisator (zelf ook werkzoekend), animo binnen de doelgroep en de verdere koers van Kijk Haar!

Stichting Kijk Haar!

Stichting Kijk Haar! is in 2015 opgericht door Patty Knoops. Zij deed dat vanuit haar passie voor de ‘professionele, werkzoekende 50+-vrouw’ die verder werd aangewakkerd in haar tijd als recruiter en, daarna, klantmanager bij de gemeente Rotterdam. Voor deze doelgroep organiseert de stichting workshops, trainingen en netwerkwandelingen. Kijk Haar! opereert in principe onafhankelijk van de gemeente, maar onderhoudt wel warm contact (bijvoorbeeld met een medewerker uit het sociaal domein). Kijk Haar! is opgestart met eigen financiële middelen, later kwam er steun van verschillende fondsen (zoals Fonds1818 en het Oranje Fonds).