Steeds meer gemeenten hebben integrale aanpak vergunninghouders

De opvang van vergunninghouders vraagt meer dan het regelen van voldoende woningen. Gemeenten hebben te maken met vele verantwoordelijkheden. Ze moeten zowel zorgen voor asielopvang als voor opleidingen, een goede integratie, werkgelegenheid en (jeugd)zorg voor de vergunninghouders. Steeds vaker pakken gemeenten de vraagstukken integraal op. Soms doen zij dit in goede samenwerking met buurgemeenten.

Een mooi voorbeeld is het Actieprogramma van de gemeente Enschede ‘Meedoen en Thuisvoelen’. Het is een toegankelijk document met daarin alle beleidskeuzes en afspraken met betrekking tot vluchtelingen en vergunninghouders. Om tot dit beleid te komen werkte de gemeente samen met partners en inwoners van de stad. Tijdens vele (individuele) gesprekken en bijeenkomsten haalde en deelde ze informatie.

De gemeente riep een panel in het leven dat een vragenlijst invulde met diverse stellingen over de verschillende onderwerpen binnen het thema. Het bevatte gesloten vragen en ruimte voor opmerkingen. In totaal vulden 600 Enschedeërs de vragenlijst in. Ook ging de gemeente in gesprek met 20 vergunninghouders die het afgelopen jaar in Enschede gehuisvest zijn tijdens een gezamenlijk diner. De input uit deze gesprekken en vragenlijsten namen ze mee in het actieplan. ‘Meedoen en thuisvoelen’ is een mooi voorbeeld hoe alle betrokkenen samenwerken om de nieuwe bewoners actief onderdeel te maken van de Enschedese samenleving