Steden en maatschappelijke partners maken werk van 'ideale voetgangersstad'

Het klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet: lopen in de stad. Lopen draagt bij aan de gezondheid van lichaam en geest, het maakt de stad aantrekkelijker en veiliger én het is beter voor het milieu. Desondanks gaat er in de praktijk vaak weinig aandacht uit naar de voetganger. De City Deal Ruimte voor Lopen gaat hier verandering in brengen. Met dit samenwerkingsverband committeren steden, Rijksoverheid, maatschappelijke en private partijen zich om steden de komende jaren meer ‘loopvriendelijk’ te maken.

De deelnemende partners zetten zich in om de voorwaarden voor de ‘ideale voetgangersstad’ te creëren. Daarnaast wordt de samenhang onderzocht tussen een loopvriendelijke omgeving en vraagstukken als mobiliteit, gezondheid, groen in de stad, openbare ruimte en veiligheid. Uiteraard maken ook experimenten en campagnes om het lopen te bevorderen, deel uit van deze City Deal. De City Deal ging op maandag 14 december officieel van start. Algemeen directeur Hamit Karakus ondertekende de overeenkomst namens Platform31

Partners City Deal ‘Ruimte voor Lopen’

Naast Platform31 ondertekenden de volgende partijen de City Deal:
Gemeente Zwolle, Gemeente Amsterdam, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Rotterdam, Gemeente Nijmegen, Gemeente Tilburg, Gemeente Groningen, Staatsbosbeheer, Provincie Fryslân, Stichting Gezond Natuur Wandelen, Koninklijke Wandelbond Nederland, Wandelnet, Alles is Gezondheid, Fietsersbond, Alliantie Werken in Beweging, Arcadis, I’M BINCK, NatureDesks, Kenniscentrum Sport en Bewegen, CROW, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en het Rijksvastgoedbedrijf.

Meer weten over de City Deal Ruimte voor Lopen?

Kijk op de website van Agenda Stad voor achtergrondinformatie.