Startschot Ecosysteem voor MKB-innovaties

Op 8 februari klonk op de Brigthlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen het startschot voor een nieuw leer- en inspiratietraject dat de G32 in samenwerking met Platform31 ontwikkelt. Tijdens de werkconferentie stond de volgende vraag centraal: Hoe kunnen de triple helixorganisaties in Nederland hun netwerk ontwikkelen tot een ‘entrepreneurial ecosysteem’ waarin het MKB innovaties sneller tot stand laat komen en vaker laat leiden tot succesvolle marktproducten?

Nederland wil tot de top 5 van meest innoverende economieën behoren. Door technologische ontwikkelingen, globalisering en demografische en culturele veranderingen verschuiven de economische machtsverhoudingen en verandert de structuur van de Nederlandse economie. Economie en arbeidsmarkt zijn in transitie en het belang van een innovatief MKB neemt toe. Maar hoe ziet de ideale omgeving van MKB’ers er uit waardoor zij zich uitgedaagd voelen om de producten van de toekomst te bedenken en zij onderdeel zijn van een netwerk waarin hun ideeën zich sneller ontwikkelen tot successen op de wereldmarkt?

Ecosysteem verder ontwikkelen

Op de werkconferentie is deze uitdaging verkend met 3 triple helix organisaties, ondernemers, bestuurders en ambtenaren uit het G32-stedennetwerk en de ministeries van EZ en BZK en reflecties vanuit wetenschap en praktijk (Universiteit Utrecht, Brainport Development, Cleantechregio Stedendriehoek). Tijdens het ochtendprogramma gaf Bert Kip, CEO van Brightlands Chemelot Campus, een toelichting op het ontstaan en de ontwikkeling van de campus in het licht van regionale innovatiekracht. In de middag presenteerden de 3 triple helix organisaties – Limburg Economic Development (regio Zuid-Limburg), Midpoint Brabant (Tilburg/Hart van Brabant) en Agrifood Capital (’s-Hertogenbosch/Noordoost Brabant) – hun plannen om hun ecosysteem voor MKB-innovaties verder te ontwikkelen.

Wat wel en niet werkt

Pieter Meekels, wethouder economie van de gemeente Sittard-Geleen en vicevoorzitter van de G32-pijler Economie en Werk, benadrukt als initiatiefnemer van dit leer- en inspiratietraject het belang van het samen ontdekken wat nu wel en niet werkt bij de ondersteuning van het MKB om meer te innoveren en vernieuwen. Professor Erik Stam van de Universiteit Utrecht en mede-grondlegger van de Entrepreneurial Ecosystem benadering laat zien hoe dit een wetenschappelijk raamwerk biedt om het ondernemingsklimaat in een regio te analyseren en verbeteren.

Veel deelnemers hebben de wens geuit om een vervolg te geven aan de zoektocht naar manieren om het MKB optimaal te ondersteunen. Dat gebeurt door de 3 deelnemende regio’s te begeleiden bij het uitwerken van hun concrete interventies en door de organisatie van werksessies met critical friends en peer review.