Stappenplan voor circulaire gebiedsontwikkeling

Steeds meer partijen erkennen het belang van het circulair ontwikkelen van gebouwen en gebieden. We zien het onder andere terug in het grondstoffenakkoord, de transitieagenda’s uit het Rijksbrede programma Nederland Circulair 2050 en de bouwagenda. Ook het aantal circulaire oplossingen en experimenten neemt gestaag toe. Maar hoe komen we nu eigenlijk tot een circulaire uitvraag? Op die vraag formuleert het groenboek ’Circulariteit en gebiedsontwikkeling’ een antwoord.

Een groenboek is een discussiestuk gericht op het stimuleren van debat. En dat is nodig. Want er is nog te weinig kennis en ervaring over het circulair ontwikkelen van gebouwen en gebieden om te komen tot een aanbeveling, handleiding of whitepaper. Deze ervaring moeten we snel gaan opbouwen. Dankzij het stappenplan in het groenboek kan daar een start mee worden gemaakt. De oproep is: ga aan de slag, probeer uit en deel de ervaringen.

Samenwerken en ambities

De vier stappen in het groenboek komen voort uit een serie masterclasses. Daarin werkten gemeenten, corporaties en een ontwikkelaar aan de casus Lincolnpark in Haarlemmermeer. Zij kregen daarbij begeleiding van Platform31, Metabolic, SGS Search en ATLawyers. De masterclass bracht verschillende partijen bij elkaar en dat leverde veel onverwachte en vernieuwende inzichten op. Voor die samenwerking is ook aandacht in het groenboek. Het op een veilige manier bij elkaar brengen van partijen door goede opdrachtformuleringen en aanbestedingsprocedures is namelijk een belangrijk onderdeel van de circulaire economie. Een belangrijk uitgangspunt van het groenboek is dat circulariteit geen doel op zich is. Het is een manier van werken om de ambities en doelen, bijvoorbeeld ten aanzien van duurzaamheid, te bereiken. Als circulariteit als extra doel wordt toegevoegd aan een bestaande ambities, bestaat er een risico dat het wegvalt vanwege de prioriteit van andere doelen als betaalbaar en snel willen bouwen.

Groenboek

We moeten slimmer gaan handelen om CO2-reductie doelstellingen van 2030 en 2050 te halen. Het komen tot een circulaire economie is daar een onderdeel van. Met het groenboek Circulariteit en gebiedsontwikkeling doen we aan de hand van vier stappen een aanzet om aan de slag te gaan met een circulaire aanpak voor het duurzaam ontwikkelen van gebieden en gebouwen.