Stap voor stap een wooncoöperatie oprichten

Mensen die meer zeggenschap willen over hun eigen manier van wonen en leven. Niemand kijkt daar nog van op. Denk aan huurders die zelf hun woningen willen beheren en ouderen die een nieuwe woonvorm zoeken waarin ze samen ook de zorg goed regelen. Of mensen die graag een goede mix van duurdere en betaalbare woningen in hun buurt willen (be)houden door collectief vastgoed in eigen bezit te nemen. Voor deze mensen is de oprichting van een wooncoöperatie interessant. Hoe? Platform31 publiceert een handreiking die helpt om dit proces te overzien en hierin de goede stappen te maken.

Als alternatief voor het traditionele huren of kopen werd de wooncoöperatie geïntroduceerd in de nieuwe Woningwet 2015. Hiermee zijn er kaders gekomen waarbinnen huurders van corporatiewoningen een wooncoöperatie mogen verkennen en oprichten. Maar ook buiten de wet zijn er inmiddels vele initiatieven actief in Nederland. Ze worden allemaal gekenmerkt door een collectief van bewoners die een organisatie willen oprichten waarmee ze de door hen bewoonde woningen zelfstandig kunnen beheren en onderhouden. Om hier te komen zijn er veel facetten waarmee initiatiefnemers in het vormgeven van hun wooncoöperatie rekening moeten houden.

Stap voor stap

Want al is het hebben van een ideaalbeeld is een mooi begin, het oprichtingsproces wordt kansrijker als er ook voor toekomstige bewoners een aantrekkelijk plan ligt. In feite starten initiatiefnemers met elkaar een kleine maatschappelijke onderneming waarvoor ze samen in hoge mate verantwoordelijk zijn. Met deze handreiking kunnen bewoners stap voor stap zelf ontdekken of een wooncoöperatie iets voor hen is en wat het van hen vraagt.

Plan van aanpak

De handreiking is opgebouwd langs vier stappen:

  • Wat wil je?
  • Wat zijn de mogelijkheden?
  • Hoe organiseer je zaken?
  • En hoe regel je de financiën?

In het tweede deel van de handreiking kunnen initiatiefnemers gestructureerd en praktisch aan de slag met het plan van aanpak. Daarin staat bijvoorbeeld hoe zij beheer en onderhoud van de woningen kunnen gaan regelen. Onderdeel van het coöperatieplan zijn ook de verkoopvoorwaarden waarover de woningcorporatie en de huurders het eens zijn geworden.

Meer informatie