Stadsafari Groningen geeft energie!

Verslag van een kijkje in de keuken bij een pionier in energietransitie

Onze energievoorziening zal de komende decennia ingrijpend veranderen. De Energieagenda van minister Kamp vraagt om een drastische reductie van het gebruik van fossiele energie, tot dichtbij nul in het jaar 2050. Dit vergt een grote inspanning van burgers, bedrijven en overheden. Een complexe en bovenal grote maatschappelijke opgave: de transitie grijpt direct in op het dagelijks leven en de leefomgeving van mensen.

Op vrijdag 8 december boden Platform31, Platform Gras, gemeente Groningen en corporaties Lefier en Nijestee deelnemers een kijkje in de keuken van een pionier in energietransitie: Groningen. Tijdens de Stadsafari Groningen geeft energie! bezochten de deelnemers op eigen gelegenheid diverse projecten in de wijk Paddepoel, die werden toegelicht door gebiedsprofessionals en private initiatiefnemers. Daarnaast dachten de deelnemers mee u in verdiepende themasessies mee over uitdagende Groningse vraagstukken.

safari-groningen