Sociale huisvesting: goed op koers of niet?

Discussiedagen sociale huisvesting: 27/28 september 2018

Ligt de sociale huisvesting goed op koers of niet? Die vraag staat centraal op de Discussiedagen sociale huisvesting 2018. Dit jaar wordt de Woningwet 2015 geëvalueerd. Heeft de vernieuwde Woningwet geleid tot een situatie waarin de bedoeling van de sociale huisvesting centraal is komen te staan? Is sociale huisvesting vooral gericht op de mensen die het het meest nodig hebben? Hebben huurders en woningzoekende meer te zeggen gekregen en is de legitimatie van de woningcorporaties verstevigd?

Het is de vierde keer op rij dat de discussiedagen worden gehouden. Dit jaar organiseert het OTB de dagen samen met Platform31 en ‘Vooruit naar de kern’. Tijdens deze dagen gaan deelnemers het gesprek aan over de actuele vraagstukken in de sociale huisvesting, bespreken nieuwe ontwikkelingen, leren van elkaars ervaringen en verkennen de grenzen van wat wenselijk en mogelijk is. Voorafgaand schrijven deelnemers een paper waarin ze hun analyse, visie of idee over een deelonderwerp in de sociale huisvesting uiteenzetten. In deelsessies staan steeds enkele samenhangende papers ter discussie. Deelnemers zijn afkomstig uit de praktijk-, advies-, onderzoeks- en beleidssfeer van de sociale huisvesting. Na de discussiedagen brengen OTB en Platform31 de paperbundel onder de aandacht van een breed publiek.

Dit jaar staan drie thema’s centraal:

  • Wonen en zorg: de inclusieve stad stelt de balans tussen draagkracht en draaglast in wijken en buurten aan de orde nu de omvang van de sociale sector krimpt en gelijktijdig de extramuralisering in de zorg uitgangspunt is en de diversiteit in de bevolking groeit door (arbeids)migratie en statushouders.
  • De legitimatie van de sociale huursector is het tweede thema. Ondanks de nieuwe regels voor taakstelling en governance in de sociale sector, worstelen veel woningcorporaties met hun legitimatie en is er twijfel of huurdersorganisaties wel representatief zijn voor alle bewoners of vooral gevestigde belangen dienen.
  • Opnieuw de kwaliteit van het wonen is het derde thema met als een van de centrale vragen hoe op een betaalbare wijze een verbinding is te leggen tussen het woonbeleid en de grote opgave ten aanzien van de duurzaamheid en het gasvrij maken van woningen. Kan dat op een manier die leidt tot woonlastenverlaging voor de huurders?

“De discussiedagen bieden een unieke mogelijkheid om met een groep betrokken deskundigen te reflecteren op de ontwikkelingen in het woonbeleid en de eigen bijdragen daaraan. De afgelopen drie jaar hebben de discussiedagen steeds geleid tot intensieve en verdiepende debatten, waarbij ieder zich inzet om de gedachtenontwikkeling verder te brengen. De formule van koppeling van het debat aan papers die de deelnemers van te voren schrijven, draagt daaraan sterk bij”, zegt André Ouwehand, één van de organisatoren. “Daarnaast nodigen we elk jaar een spreker uit die de ontwikkelingen binnen de sociale huisvesting vanuit een specifieke, steeds wisselende invalshoek becommentarieert. Vanwege de sterke rol die bewoners en gemeenten toegedacht zijn, nodigen we dit jaar met nadruk beleidsmedewerkers en bestuurders uit die hoek uit om deel te nemen.”