Sociaal ondernemerschap stimuleren, hoe doe je dat?

Leer van de ervaringen uit Hengelo

ROZ is Partner in Ondernemen en heeft van de gemeente Hengelo de opdracht gekregen om sociaal ondernemerschap te stimuleren en verder te ontwikkelen. Om dit te doen ontplooit ROZ initiatieven om sociaal ondernemerschap te stimuleren en (ook) regionaal op de kaart te zetten. ROZ functioneert daarbij als een spil die samenwerkt met partners uit het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs. Hierbij besteden zij specifiek aandacht aan de werkgelegenheid voor mensen die niet of moeilijk via de normale paden aan een baan komen. Ilse van den Brand en Marte Di Prima, allebei adviseur sociaal ondernemen bij ROZ, vertellen over hun aanpak.

Het ROZ ondersteunt ondernemerschap al 15 jaar in de breedste zin door middel van advies, coaching, trainingen voor ondernemers en starters. Daarnaast zorgen ze voor financiering vanuit de uitvoering van de Bbz, biedt ROZ schuldhulpverlening aan en staan ze open voor vragen van bestaande en startende ondernemers.

Ilse en Marte, hoe geven jullie invulling aan dit brede pakket?

“Ja, we doen veel verschillende dingen. We verzorgen verschillende trainingen, bijvoorbeeld een waarin we sociale ondernemers helpen om van een idee naar een businesscase te komen. Daarnaast organiseren we inspirerende bijeenkomsten voor ons netwerk, dat inmiddels bestaat uit ongeveer 50 sociaal ondernemers. Dit netwerk is nu aan het evolueren naar het platform Impact Oost (voor en door ondernemers, met ROZ in een meedenkende rol). Ook helpen wij sociaal ondernemers om aansluiting te vinden bij de overheid; waar is ruimte voor verbinding? Daarnaast houden we ons netwerk op de hoogte via een nieuwsbrief en directe mail, en maken we de ondernemers zichtbaar via onze website en sociale media. We participeren in Move2Social, we hebben de Social Impact Day naar Twente gehaald, en we geven gastlessen in het onderwijs en participeren in projecten. Oh, we verbinden sociaal ondernemen ook met Social Return On Investment.”


Dat zijn veel activiteiten. Op welk resultaat van de afgelopen jaren zijn jullie het meest trots?

“We zijn erg trots op de trainingen die wij hebben ontwikkeld, omdat we hier heel veel (startende) sociaal ondernemers mee hebben kunnen bereiken, inspireren, en verder helpen. Soms betekent dit ‘doorverbinden’ naar ander boosting-programma’s zoals Move2Social (waar wij weer partner in zijn). Door de trainingen te geven hebben wij ook nieuwe sociaal ondernemers weten te bereiken. Het ontwikkelen van het netwerk van rond de 50 sociaal ondernemers is ook echt iets waar we trots op zijn.”

Wat is volgens jullie de sleutel tot succes?

“Onze betrokkenheid bij het onderwerp. Je moet wel feeling hebben met het thema als je dit werkt wilt doen. Ook de ondernemende houding en het zichtbaar zijn is erg belangrijk. We werken in opdracht van de overheid en zijn in feite een overheidsorganisatie, maar we gedragen ons als marktpartij. Daarnaast zijn de staande ROZ-organisatie (de brede structuur van ondernemerschapsondersteuning) en de samenwerkende gemeenten hier in de regio ook succesfactoren. Tevens kunnen we door externe funding van onder andere de provincie Overijssel de trainingen kosteloos aanbieden, en dat zorgt voor een lage drempel om deel te nemen.”

Voor welke gemeente of regio is jullie werkwijze geschikt?

“In elke regio zullen sociaal ondernemers behoefte hebben aan extra aandacht en begeleiding. Dit gaat het makkelijkst in een regio waar samenwerking al natuurlijk is, bijvoorbeeld via een bestaande arbeidsmarktregio, en een organisatie als ROZ kan daarbij helpen. Een actief ondernemersloket kan ook als katalysator werken. Ten slotte helpt een hoge netwerkdichtheid, met bijvoorbeeld veel partners uit het bedrijfsleven, sociaal ondernemers, onderwijs, overheid en landelijke organisaties als Social Enterprise NL.”

ROZ wordt nationaal gebruikt als voorbeeld. Wat is voor jullie nog een uitdaging?

“We hebben verschillende ambities, één hiervan is dat we graag een lokaal/regionaal fonds voor het financieren van sociale start-ups zien. Ook willen we het stimuleren van sociaal ondernemerschap graag verduurzamen: hoe zorg je ervoor dat onze meerwaarde blijvend zichtbaar is voor opdrachtgevers? Dit doen we nu door onze impact structureel zelf te meten en vervolgens te delen. Hier kunnen we zeker inspiratie van andere organisaties bij gebruiken. Eind 2020 willen we starten met een nieuwe training ‘impact meten’ voor (sociaal) ondernemers.”

Meer weten?

Wilt u ook met Sociaal Ondernemen in uw gemeente of regio aan de slag, of heeft u tips voor ROZ? Neem gerust contact op met