Slotbijeenkomst Ruim op die Regels

Het experimentprogramma Ruim op die Regels is afgerond. Experimentpartners en betrokkenen kwamen bijeen bij experimentpartner Coöperatief Eigenwijzer in Den Haag. Elf maatschappelijke initiatieven en gemeenten experimenteerden de afgelopen twee jaar met aanpakken hoe belemmerende regelgeving op te ruimen. Initiatieven rondom openbaar groen, beheer van buurthuizen of het bieden van leerwerkplekken stonden centraal. Evaluatieonderzoek wijst uit dat regels niet aangepast hoeven te worden. Ruimte op regels moet je benutten. Werk aan de winkel voor initiatieven. Maar juist ook voor gemeenten!

Samenspel gemeente en initiatiefnemer bij ruimte op regels

Onderzoeksbureau Sira Consulting presenteerde het evaluatieonderzoek Ruim op die Regels. Zij onderzochten de vier domeinen van regelgeving; maatschappelijk aanbesteden, aansprakelijkheid, fiscaliteit en regelluwe zones. Ook werd gekeken naar samenspel tussen gemeenten en maatschappelijke initiatieven.

Toolkit: voorkom kastje-naar-de muur-effect

Platform31 biedt een Toolkit aan gemeenten, initiatieven, VNG en het Rijk. Denk aan experimenteermogelijkheden benutten in lokale regelgeving zoals in een APV, experimentstatus toekennen aan innovatieve projecten en het opzetten binnen gemeenten van een initiatievenloket, een initiatievenmakelaar en een initiatievenkamer (overleg tussen verschillende afdelingen). Deze tools zijn er op gericht het ‘kastje-naar-de-muur-effect’ te voorkomen.

Wethouders balanceren tussen belangen

Rinette Reynvaan uit Dordrecht, Nevin Özütok uit Amsterdam en Marianne de Bie uit Breda bespiegelden hun ervaringen hoe je als bestuurder ruimte benut op bestaande regels. Dit impliceert het afwegen van – soms tegenstrijdige – belangen. Bijvoorbeeld het laten runnen van een buurthuis door zoveel mogelijk mensen met een uitkering. Dit in belang van de gemeentelijke sociale dienst. En tegelijkertijd vanuit de gemeentelijke vastgoedafdeling een hoge efficiency opleggen aan vrijwilligers om de gemeentelijke exploitatiesubsidie van het buurthuis zo laag mogelijk te houden. De terugkerende vraag bij dit soort dilemma’s is steeds; welk ambitie van de stad heeft prioriteit? En wat heeft draagvlak in de stad?

Fotoverslag Ruim op die Regels
Fotoverslag Ruim op die Regels

Maatschappelijk rendement en maatschappelijke behoefte

Gemeenten, initiatiefnemers, LSA en Kracht in NL brachten verdieping in discussie. Breng als bestuurder niet alleen financieel rendement van initiatieven in beeld, maar juist ook het maatschappelijk rendement. En ook een oproep aan initiatieven. Hoe kan jij beter inzichtelijk maken wie er behoefte heeft aan de diensten van het maatschappelijk initiatief?

Verbindende rol ministerie BZK

Platform31 directeur Hamit Karakus overhandigde het evaluatierapport aan een vertegenwoordiger van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Karakus sprak het ministerie aan op haar verbindende rol tussen verschillende ministeries. Wat geldt voor gemeenten, geldt ook het ministerie. Het rapport doet een beroep op het praktijkgericht, gebiedsgericht en integraal werken van gemeenten. Dat vragen we ook van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkselaties. Bijvoorbeeld bij knelpunten op het kruispunt burgerinitiatief, vrijwilligersbeleid en re-integreren naar werk.

Praktijk geven aan Toolkit: wie doet mee?

Hoe kan je als gemeente het makkelijker maken voor maatschappelijk initiatieven om mooie dingen voor de stad te doen? Hoe kan je als gemeente de ruimte op regels benutten? Hoe kan jij als maatschappelijk initiatief de gemeente een spiegel voorhouden om echt ‘van buiten naar binnen’ te werken?

Platform31 ziet kansen om praktijk te geven aan de Toolkit. Bijvoorbeeld met gezamenlijke kennisontwikkeling en kennisdelen bij het oprichten van een initiatievenloket, initiatievenmakelaar, initiatievenkamer of andere aanpakken om praktijkgericht en gebiedsgericht te werken bij stimuleren van maatschappelijk initiatief.

Meer weten? Zie de Toolkit in de samenvatting van het evaluatierapport ‘Ruim op die Regels’ of neem contact op met: