Schoolbesturen en gemeenten samen aan de slag voor aardgasvrije schoolgebouwen

Schoolbesturen en gemeenten van elf pilotprojecten uit het Innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en frisse basisscholen’ kwamen onder het motto ‘waarom moeilijk doen, als het samen kan’ op 21 maart bij elkaar om kennis te halen én te delen. Ieder pilotproject is een samenwerking tussen een basisschool en de gemeente waarin de school zich bevindt. De bijeenkomst is de eerste in een serie van vier bijeenkomsten.

2019 is een belangrijk jaar voor de elf pilotprojecten. Ze hebben vier seizoenen om kennis te verzamelen, een innovatieve businesscase te maken én deze te vertalen naar concrete plannen. Dit doen ze niet alleen. Platform31 en Ruimte-OK bieden ondersteuning in de vorm van procesbegeleiding en bijeenkomsten.

Eerste bijeenkomst

De eerste bijeenkomst was tegelijkertijd een eerste kennismaking: wat voor type schoolgebouw willen jullie aardgasvrij en fris gaan maken? De organisatie zorgde voor een multidisciplinair expertteam. Deelnemers kregen advies, deelden ervaringen en lieten zich inspireren door concrete vraagstukken. Een sfeerimpressie:

Volgende stap

De vragen en obstakels die de elf pilots tegenkomen in hun proces zijn niet uniek, en dat is de bedoeling. Het is een verzameling van de soorten gebouwen en gemeenten die je vaak terugziet wanneer je naar de 7000 basisscholen in Nederland kijkt. Tijdens het Innovatieprogramma verzamelen Platform31 en Ruimte-OK relevante knelpunten en ervaringen. Deze vormen de basis voor concrete kennisproducten die openbaar beschikbaar zullen zijn, zodat alle basisscholen de weg naar een aardgasvrij gebouw met een fijn binnenklimaat in kunnen slaan. De elf projecten zijn in het kader van het Innovatieprogramma Aardgasvrije en frisse basisscholen eind 2018 door Minister Ollongren (BZK) gepresenteerd. Meer weten? De voortgang van de elf pilots en de kennisproducten houden we bij op www.aardgasvrijescholen.nl.